AİLE

Sevgili okurlarım, bugünkü yazım bizi yaradan Mevla'mızın (Rüm.21) de biz kullarını bilgilendirmesi için ayetin mealini yazmaya başlıyorum. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Cabir b. Abdullah'tan (ra) naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: "Kadınlar konusunda Allah'tan sakının. O'na hesap vereceğinizi unutmayın. Çünkü siz  kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla (Nikah kıyarak) onları kendinize helal kıldınız" (Kaynak Müslim, Hac, 147)

Sevgili okurlarım. Evlenmenin dini yönü nedir, Kuran-ı Kerim'de bir ayette sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin (Kaynak Nur suresi 32)

Yine sevgili rahmet peygamberimiz bir çok hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik ederek çoğalmamızı istiyor. Çünkü kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. (Kaynak Abdurrezzak, el-Musannef, VI,173. Beyhaki.es-Sunenu'l Kubra, VII, 131)

Ey Gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin! Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla sevinirim. Müsait olanlar evlensin. Amin.

YORUM EKLE