ATATÜRK’ ÜN YURT DIŞI SEYAHATLERİ

GÜNAYDIN/ TÜNAYDIN Değerli Okurlar,

Nedense son günlerde birdenbire Atatürk’ ün yurt dışı seyahat yapıp yapmadığı gündeme geldi. Öncelikle belirtelim, Atatürk, 1918 yılından sonra, özellikle de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yurt dışı seyahatlere çıkmamıştır. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce de, nereye neden gittiği bellidir. Bugün kısaca bu yurtdışı (günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışına) çıkışlara değineceğim.

5 Şubat 1905’ te Şam’ da 5’ inci Ordu’ ya bağlı 30’uncu Süvari Alayı’na atandı. Bu görevi sırasında tüm Suriye’ yi dolaştı. Havran ve Kuneytra’ da Dürzilere karşı yapılan harekâta katıldı. (Suriye o zamanlar Osmanlı toprağı idi.)

20 Haziran 1907’de Kolağalığına (Önyüzbaşı) yükseldi ve Şam’ daki  5’ inci Ordu kurmayına atandı. (Şam, o zamanlar Osmanlı toprağı idi.)

13 Ekim 1907’ de Manastır’ daki 3’üncü Ordu’ ya atandı. Selânik’ teki kurmay şubesinde çalıştı. (Manastır ve Selânik, Osmanlı toprağı idi.)

Ağustos 1908’ de, gizli bir görev için Selânik’ ten Bosna’ ya gönderildi. ( Bosna, Osmanlı toprağı idi...)

1908 yılında Trablusgarp (günümüzde Libya)’ ta görevlendirildi.(Trablusgarp, Osmanlı toprağı idi.)

Ağustos 1909’ da, Makedonya’da Vardar ırmağı havzasındaki askerî tatbikata katıldı. Tatbikatta Atatürk’ ün hazırladığı plân uygulandı; Mareşal von der Goltz’ un takdirini kazandı. (Makedonya, Osmanlı toprağı idi...)

Mayıs 1910’ da, Arnavutluk’ taki ayaklanmayı bastıran Mahmud Şevket Paşa’ nın kurmay başkanlığını yaptı. (Arnavutluk, Osmanlı toprağı idi…)

1910 yılında Picardie manevralarını izlemek üzere Fransa'ya görevle gönderilen üç subay arasında yer aldı. Bu gezi esnasında, heyetle birlikte Hollanda, Belçika, İsviçre gibi ülkelerdeki top ve tüfek fabrikaları gibi askerî tesisleri inceledi.

15 Ocak 1911’ de, Selânik’ te bulunan 38’ inci Piyade Alayı’ na atandı. (Selânik, Osmanlı toprağı idi.)

İtalyanların Eylül 1911’ de Trablusgarp’ a saldırması üzerine 1911 sonlarında gizlice Mısır üzerinden Tobruk’ a gitti. Trablusgarp Tümeni Kurmay Başkanlığı’ na atandı.  Ocak 1912’ de yapılan Tobruk çarpışmalarında başarı gösterdi; gözünden ve kolundan yaralandı. (Trablusgarp ve Tobruk, Osmanlı toprağı idi…)

27 Ekim 1913 tarihinde Sofya askerî ataşeliğine atandı. 11 Ocak 1914 tarihinde, Sofya Ataşemiliterliği’ ne ek olarak Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini yürütme görevi de verildi.

19 Mart 1916 tarihinde, 16’ ncı Kolordu Komutanı olarak Halep’ e geldi. (Halep, Osmanlı toprağıydı…)

7 Mart 1917’ de 2’nci Ordu Komutanı oldu. 28 Şubat 1917 tarihinde Şam’ da, 24 Haziran 1917’ de Halep’ te Başkomutan Enver Paşa ile görüştü. (Şam ve Halep, Osmanlı toprağıydı…)

Alman İmparatoru II. Wilhelm’ in daveti üzerine, 1917 yılında Veliaht Vahideddin ile beraber Almanya inceleme gezisine katıldı. Yapılan müttefikleri bilgilendirme toplantısıydı; cepheler ve Krupp fabrikası gibi tesisler incelendi.

1918 yılında ise tedavi için Viyana ve Karlsbad'a gitti. Bu, onun son yurt dışı gezisidir.

Ağustos 1918’ de Filistin’ deki 2’nci Ordu Komutanlığı’ na atandı. (Filistin, Osmanlı toprağı idi…)

Dünya siyasetinde liderler arası ülke ziyaretleri çok önemlidir. Atatürk gibi dünya tarihine yön vermiş bir aktör de bunun doğal olarak bilincindeydi. İyi bir asker olduğu kadar aynı zamanda iyi bir siyasetçi olan büyük önderin dünya siyasetinin gereklerinden habersiz davranmayacağı da ortadadır.

Atatürk’ ün devlet başkanı sıfatıyla yurt dışına çıkmama sebepleri, 1923- 1938 dönemi uluslararası ortam, komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerin iç istikrar durumları, cumhuriyet ve devrimlerin olgunlaşmasına verilen önem, ülke içi muhalefet ve ayaklanmalar, Atatürk’ ün şahsiyeti ve sağlık durumu başlıkları altında incelenmelidir.

Gününüz aydınlık ve esenlik dolu olsun.

NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE!

YORUM EKLE