‘Doğa Bizi Çağırıyor’ Tamamlandı

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında 28.11.2019 tarihinde imzalanan protokolle TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Doğa Bizi Çağırıyor" isimli proje Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında olan 34 çocuğun katılımı ile uygulandı.

‘Doğa Bizi Çağırıyor’ Tamamlandı

‘Doğa Bizi Çağırıyor’ Projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri kapsamında ilimizde uygulanan ikinci proje olup Müdürlüğümüz bünyesinde ilk defa başarı ile uygulanmıştır. 03.10.2020-01.11.2020 tarihleri arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında ve bahçelerinde uygulanan proje ile gençlerin doğa bilimi, toprağı tanıma, bitki çeşitleri, erozyon ve erozyondan korunma, ekim ve dikim, hasat, mayalanma ve küflenme vb. konular ile ilgili teorik ve pratik uygulamalarla bilimsel çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak tarımsal çalışmalar ve tarımın yaşantımız üzerindeki önemi ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Proje kapsamında Uludağ’a düzenlenen teknik gezi ile beşeriyetin doğaya ve tarımsal alanlara olumsuz etkisi gözlemlendi. Orman bitkileri, bitki çeşitliliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Projeye katılan çocuklar etkinliklere yoğun ilgi gösterdiler. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendislerden Dr. Barış Albayrak, Dr. Gülşah Üğlü, Mustafa Bıyıklı proje ekibinde, Dr. Adnan Doğan, Dr. Zekiye Göksel, Serkan Geray, Dr. İbrahim Sönmez, Pınar Göksel, Kaan Tekin, Dr. Erdinç Uysal eğitimci olarak görev aldılar. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nden Müdür Ayşegül Türkmen, Müdür Yardımcısı Serkan Yıldız ve Öğretmen Coşkun Civelek projede yer aldılar. Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin projede yer alan tüm görevlilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YORUM EKLE