Uluslararasılaşma Çalıştayı Düzenlendi

Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında ''Uluslararasılaşma Çalıştayı'' düzenlendi. Armutlu'da gerçekleştirilen çalıştaya Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Prof. Dr. Derya Güroy ve Prof. Dr. Orhan Torkul’un yanısıra fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanları katılım sağladı.

Uluslararasılaşma Çalıştayı Düzenlendi

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Suat Cebeci, yükseköğretimin taşıdığı potansiyel sebebiyle son yıllarda önemli bir uluslararası rekabet alanı haline geldiğini vurgularken uluslararasılaşma konusunda belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Akademik ve bilimsel alanlardaki bilgi birikiminin paylaşımı yoluyla kurumsal kalitenin ve kapasitenin yükseleceğini belirten Rektör Cebeci, uluslararası projeler üretilmesinin, yayınlar yapılmasının destekleneceğini ve bu çalışmaların üniversitemizin uluslararası ölçekte tanınırlığına katkı sağlayacağını dile getirdi. Milli kimliğimizden ödün vermeden bilim ve teknolojinin takip edilmesi ile bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlık gösterebileceğini ifade eden Rektör Cebeci, bu hedefe ulaşmak için çok çalışmamız ve uluslararası bağlantıları iyi kullanmamız gerektiğini söyledi. Uluslararası arenada hem kimliğimizle hem çalışmalarımızla hem de işbirliklerimizle güçlü bir şekilde var olabilmenin 3 temel dinamiği olduğunu ifade eden Cebeci, bu dinamiklerden birincisinin bilgiye ulaşma, ikincisinin bilgiyi üretme ve üçüncüsünün bilgiyi işleme olduğunu vurgulayarak AR-GE çalışmaları ve uygulamalı proje çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Erasmus+ Programları Hakkında Detaylı Bilgi Verildi

Ulusal Ajans'tan gelen uzman Ahmet Fatih Işık, Yalova Üniversitesi yetkililerini Erasmus+ programları hakkında bilgilendirdi. Gerçekleştirdiği sunumda bireylerin öğrenme hareketliliği ve uygulamaların değişimi için işbirliğine ilişkin yürütülen programlar hakkında detaylı bilgi veren Işık, aktif olarak yürütülen Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesine ilişkin bilinmesi gerekenleri de paylaştı. Yalova Üniversitesi’nin diğer üniversiteler arasında projenin uygulanması açısından başarılı olduğunu belirten Işık, uluslararasılaşma sürecine ilişkin tavsiyelerde de bulundu.  

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Ensari ise gerçekleştirmiş olduğu sunumda kaynakları en verimli şekilde kullanarak, müşterileri tatmin edecek ürün ve hizmeti en ekonomik şekilde üretmeyi; ayrıca ürün, hizmet ve yaşam kalitesini sürekli ve sistemli olarak iyileştirmeyi hedefleyen, tüm çalışanların katkıda bulunduğu yönetim tarzı olan Toplam Kalite Yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Ensari ayrıca Kalite Yönetim Sistemi’nin yapılandırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli sorumluluklar ve  prosedürler hakkında bilgi verdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova Koordinatörü Murat Özkan tarafından gerçekleştirilen son sunumda ise marka faaliyetleri, ajans destekleri ve proje teklif çağrıları hakkında detaylı bilgi verilirken başarılı olmuş proje örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Farkındalık Oluşturan Sunumlar

Çalıştayın, Pazar günü gerçekleştirilen oturumlarında ise ilk sunum Bilimsel Programlar Uzmanı Okan Saldoğan tarafından gerçekleştirildi. Okan Saldoğan, Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları, Ufuk 2020 programının yapısı ve Proje Örnekleri hususunda bilgilendirme yaparken Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.

Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuzhan Köse’nin gerçekleştirdiği son oturumda ise Erasmus ofisinin sorunları masaya yatırıldı. Köse ayrıca Erasmus ofisinin kurumsallaşması ve Uluslararasılaşmanın sağlanması için hayata geçirilmesi gereken stratejiler hakkında da bilgi verdi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, çalıştayın çok verimli geçtiğini, gerçekleştirilen sunumların farkındalık oluşturduğunu ve Yalova Üniversitesi'ni bölgede güçlü bir konuma taşıyacak her türlü projenin destekleneceğini belirtti. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın ülke açısından büyük önem taşıdığını belirten Rektör Cebeci, uluslararasılaşma ile ülkelerin doğrudan veya dolaylı olarak akademik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan zenginleşeceğini  ve güçleneceğini ifade etti.

YORUM EKLE