Yalova Üniversitesi’nde kayıt yenileme 24 Eylül’de başlıyor

Yalova Üniversitesi’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasından gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemleri Yalova Üniversitesi’nin web sitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kullanıcı adı ve öğrenci şifresi girilerek yapılabilecek.

Yalova Üniversitesi’nde kayıt yenileme 24 Eylül’de başlıyor
Yalova Üniversitesi’nden kayıt yenilemeyle ilgili olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Derse yazılım ve kayıt yenileme yapacak birinci öğretim öğrencilerden normal öğretim süresini dolduran (önlisans öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 2. yılını dolduran, yani 2012-2013 Öğretim Yılı’nda hazırlık sınıfı hariç 3. ve daha fazla yılını okuyacaklar, lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 4. yılını dolduran yani 2012-2013 öğretim yılında hazırlık sınıfı hariç 5. ve daha fazla yılını okuyacaklar) öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ve uzaktan eğitim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Derse yazılım/kayıt yenileme yapacak öğrencilerimiz 03-28 Eylül 2012 tarihleri arasında Vakıflar Bankası Şubelerine Öğrenci numaralarını vererek yatıracaklar. Katkı miktarını yatırırken banka görevlisine sadece öğrenci numaranızı söyleminiz yeterlidir, parayı hangi hesaba yatıracağınızın bilgisi banka tarafından bilinmektedir. Öğrenciler harç ödemelerini yaparken yukarıda belirtilen şekilde yapabileceklerdir. Bunların dışında yapılan havale ve diğer yatırma şekilleri kabul edilmeyecektir. Birinci öğretim öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç normal öğretim süresini doldurmayanlar katkı payı yatırmayacaklardır.

Zamanında derse yazılım ve kayıt yenileme yapamayanlar Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde mazeretlerini belgelendirmeleri kaydı ile bağlı bulundukları akademik birime müracaat etmeleri gerekir. Bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca mazereti kabul edilenler yine Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde derse yazılım ve kayıt yenileme yapabilirler. Süresi içinde derse yazılım yapmayan, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Askerlikle ilgili işlemlerde durum askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Ancak öğrencilerin genel not ortalaması 1.80’in altında ise bu öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir.

Genel not ortalaması 1.80 veya üzerinde ise, normal dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler. Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün dersleri başaran ve alt yarıyıllara ait genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan ders alarak normal dönemdeki AKTS yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, AKTS kredi değerleri az olmamak şartıyla; öncelikle kendi bölümünden, çakışması halinde fakültenin/yüksekokulun başka bölümlerinden veya Üniversitenin diğer bölümlerinden danışmanının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ders seçebilir.

Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması1.80’in altında ise öncelikle notu FF, FD, BZ ve DZ olan derslerini almak zorundadır. Bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır. Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir.

Ders kaydı danışmanın onayı ile tamamlanır. Ders kayıt belgelerinin, kayıt süresi içinde ilgili yerlere teslim edilmesi gerekir. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı bir dersin en az % 80’ine devam zorunludur. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.”

Yalova Üniversitesi’nde 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılına ilişkin, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Armutlu, Çınarcık, Termal ve Yalova Meslek Yüksekokulu’nda kayıt yenileme işlemleri 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


YORUM EKLE

banner137

banner138