"Bu Fırsat Kaçırılmamalı"

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan KOSGEB Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’lere geri ödemesiz 300.000 TL geri ödemeli 800.000 TL destek sağlanacağını açıkladı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan KOSGEB Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’lere geri ödemesiz 300.000 TL geri ödemeli 800.000 TL destek sağlanacağını açıkladı.
YTSO KOBİ'lere yönelik KOSGEB tarafından sağlanacak olan maddi destekler hakkında bilgi verdi. Bu imkandan faydalanılması ve fırsatın kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Becan açıklamasında şu bilgilere yer verdi, "Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; firmalarımızın elektrik teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı vb konularda hazırlayacakları projeler desteklenecektir. Desteğe yönelik proje konuları ise, İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,  Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,  Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,  İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,  Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,  Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,  Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler olarak belirlenmiştir. 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hâsılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler, 01 Nisan 2016-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.kosgeb.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yapabileceklerdir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimiz Odamız personeli Bülent Arıcıdan detaylı bilgi edinebilecektir" 

YORUM EKLE

banner137

banner138