Canlı hayvan taşımacılığında değişiklik

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan, canlı hayvan taşımacılığı ve hayvansal ürünlerin nakli ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Canlı hayvan taşımacılığında değişiklik
Yapılan değişiklikle ilgili çiftçileri ve üreticileri bilgilendiren Müdür Karahan, şu açıklamada bulundu: “Yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli ile ilgili hususlarda 14 Mayıs 2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle” değişiklikler yapıldığını ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğini belirtmiştir.

Yeni yönetmelikte değişiklik yapılan hususlar özetle aşağıdaki gibidir. İl içi canlı hayvan ve hayvansal ürün nakli ile ilgili hususlar:Sığır cinsi hayvanlar: Hayvan pasaportları, Koyun ve keçi türü hayvanlar: Nakil belgesi,

Kanatlı hayvanlar:Nakil beyannamesi, Denizlerden ve iç sulardan avcılık:Su ürünleri yönetmeliğinde belirlenen belgeler, Denizlerde ve iç sularda bulunan üretim tesislerinden yetiştiricilik yoluyla elde edilen canlı balık ve balıkçılık ürünleri:Nakil beyannamesi, Arılar:İşletme tescil belgesi, Pedigrili/pasaportlu yarış atları:Pedigri/pasaport, Pedigrili/pasaportlu atların dışındaki at, katır ve eşekler:Tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi, Kırmızı ve Beyaz Et nakillerinde:Kesim raporu, Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen deriler: Nakil beyannamesi, İnsan tüketimine sunulan ambalajlanmamış yumurtalar: Nakil beyannamesi,Deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemikler:Kesim raporu,Yün, tiftik ve yapağı:Nakli beyannamesi, Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce nakli:Müstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura,Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünleri:Nakil beyannamesi,Yukarıda yer alan belgelerin il içi nakillerde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle beraber bulundurulması zorunludur” dedi.

Şehirlerarası yapılan canlı hayvan ve hayvansal ürün nakli ile ilgili olarak da bilgilendirmede bulunan Müdür Karahan, “Ticarete konu olmayan ev ve süs hayvanlarının nakilleri haricinde, iller arasında yapılacak olan hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde il içinde bulundurulması gereken belgelerle yetiştiricilerimizin bağlı bulunduğu Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerine baş vurarak veteriner sağlık raporu almaları ve nakiller esnasında canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle beraber veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur. Bu kapsamda yeni yönetmelikte özellikle ilçeler arasında bulundurulması zorunlu olan belgelerin kapsamı il sınırlarına genişletilmiştir. Büyükbaş hayvan pasaportlarının arka kısımlarının onaylanması uygulamasına son verilmiştir. 5996 sayılı Kanunla bildirim yapma, hayvanlarını küpeletme ve Türkvet/KKKS kayıtlarını güncel tutmak sorumluluğu yetiştiricilerimize aittir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için canlı hayvan ve hayvansal ürünlerini yukarıda belirtilen belgelerle nakil ettirmeleri, bildirim süresi olan 7(Yedi) gün içerisinde Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmeleri ve bu belgeleri 3 yıl süre ile işletmelerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir” diyerek üreticilere ve vatandaşlara uygulamayla ilgili bilgi verdi.

YORUM EKLE

banner137

banner138