Doğu Marmara Bölge Planı Yalova Çalıştayı Yapıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen, Yalova ve bölgesinin kalkınma sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Doğu Marmara Bölge Planı(2014-2023) Yalova çalışma toplantısı, Yalova Valisi Esengül Civelek’in katılımıyla Grand Aydoğan Otel’de gerçekleştirildi.

Doğu Marmara Bölge Planı Yalova Çalıştayı Yapıldı
Bu çalışma toplantısının, Doğu Marmara bölgesinin önceliklerinin, hedeflerinin ele alınacağı, Yalova’nın sosyo-ekonomik gelişim eğilimlerinin belirleneceği bir toplantı olduğunu belirten Vali Civelek, Bölge planının çok önemli bir politika belgesi olduğunu belirterek, bölge planlarının bölgesel gelişmeye hizmet eden, koordine  eden tüm çalışmaları yönlendiren bir belge  olduğunu ifade etti.

Vali Civelek, “Doğu Marmara bölgesinin vizyonu,stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç alan, çok farklı ekonomik yapısıyla değer üreten, güçlü, beşeri potansiyeli ile geleceğe yön veren, yaşam kalitesiyle fark yaratan, insan, bilgi odaklı, yeniliğe açık, küresel rekabette, lider ve sürdürebilir kalkınmada marka bir bölge olmak üzere belirlenmiştir.

2010-2013 bölge planı ise bölge vizyonu kapsamında rekabet gücünün arttırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, çevresel sürdürebilirliğin sağlanması, teknik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal kalkınmanın sağlanması hedeflerini içermekteydi. Bölge planının uygulanabilirliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının koordinasyonunda yürütülmektedir. Dolayısıyla da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planı hedefleri kapsamında, geçtiğimiz 3 yıl içerisinde mali teknik programlar uyguladı, eğitimler düzenledi, araştırmalar gerçekleştirdi, yatırımcılarımızı ve yatırımlarımızı yönlendirdi. Başta DMKA Genel Sekreteri olmak üzere Kalkınma ajansına çok teşekkür ediyorum.

2014-2023 Doğu Marmara Bölgesi Bölge Planı Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine hizmet edecek, sizlerin katılımını bunun için çok önemsedik. Sizlerin katkıları, sizlerin görüş ve önerileri planın anlamlı bir şekilde şekillenmesine vesile olacaktır. Her vesile ile şunu ifade ediyoruz, Yalova bir tarım kentidir, Yalova aynı zamanda sanayi kentidir, diğer yandan da Yalova turizm kentidir, hem de gurur duyduğumuz üniversitemizle eğitim kentidir. Yalova değişime, gelişime ve yeniliğe açık bir kenttir. Biz Yalova’da yüksek katma değer yaratan, yüksek teknoloji kullanılan ve de çevreye duyarlı sanayiye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Ben gerek Yalovamız,gerek bölge geleceğimiz için katkı sağlayacağına inandığım bu toplantıdaki katılımlarınız, katkılarınız, görüş ve önerileriniz için sizlere, toplantıyı düzenleyen DMKA’na teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir toplantı diliyorum” dedi. Çalışma Toplantısı Kültür ve Turizm, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Yapı, Sosyal Yapı, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Kentleşme olmak üzere 5 temetik çalışma masasında gerçekleştirildi.

YORUM EKLE

banner137

banner138