Müdür Karahan’dan çiftçilere destekleme uyarısı

Çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğin yayınlandığını hatırlatan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Selim Karahan, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Müdür Karahan’dan çiftçilere destekleme uyarısı
Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre destekleme ödemelerinin Çiftçi Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere yapıldığına işaret ederek, çiftçileri şöyle bilgilendirdi: “Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2013/14 No’lu Tebliğ 14 Mayıs 2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ödemeler, ÇKS’ ye kayıtlı olan ve bu tebliğde mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır. Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’ de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz. Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak yapılır; Sıra No Ürün Grupları Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 2,9 4,0 2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları 4,3 5,5 3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7,0 7,0 Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir. ÇKS’ ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 01/01/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz. 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2013 yılı ÇKS kaydını yaptırmaları ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir ; a) Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi.(EK-1) b) ÇKS‘ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analiz Formu (EK-2) ve Analiz Raporu. c) Toprak Analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (EK-2) ve Analiz Raporu. Mazot,gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin,bu tebliği yayımı tarihinden itibaren 31.12.2013 günü mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuar listesi www.tarim.gov.tr ve www.tarimreformu.gov.tr web adresinde yer almaktadır. Destekleme başvurusu Tebliğ ekinde yer alan Toprak Analizi Formu ve Analiz Raporu ile birlikte yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için en yakın İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurunuz”

 

YORUM EKLE

banner137

banner138