“Tarımsal gelişim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilimizde tarımsal faaliyetlerin korunması, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirerek uygulamaya devam ediyor.

“Tarımsal gelişim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, “Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma ajansı gibi farklı finansman kaynaklarından desteklenen projelerde, üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi, gıda arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal istihdamın artırılması, atıl vaziyetteki tarımsal arazilerin üretime kazandırılması, gibi temel amaç ve hedefler gözetiliyor. Yalova ili tarımsal arazilerinin en yüksek oranda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla; Birbirini tamamlayıcı nitelikte projeler üretmek, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretim deseni içerisindeki miktarını artırmak, kamu kaynaklarını, özel sektör yatırımlarını teşvik edici şekilde kullanmak, Bakanlığın tarımsal politika, plan, program ve projeleriyle entegre projeler üretmek, prensipleri “Tarımsal gelişim stratejisi” olarak belirlendi.

2022 Yılı Projelerinde Genel Durum

2022 yılında İlimiz genelinde Bakanlığımız, İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle; Meyveciliğin geliştirilmesi, Bakanlığımız Kent Tarımı Uygulamaları ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Sebzeciliğin geliştirilmesi (Yazlık ve Kışlık), Arz güvenliği sağlanması amacıyla Hububat (Buğday, Arpa), Yağlık bitki (Ayçiçek) ve Yem bitkileri (Silajlık mısır) üretiminin devamlılığı, Tıbbi aromatik bitkiler (Aronya ve Maviyemiş), Sera örtülerinin yenilenmesi, Organik Tarım (Aronya, Midye), İyi Tarım (Kivi, Ceviz, Midye), Biyoteknik mücadele (T. Hurması ve Şeftali’de Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı), Meyve suyu üretim tesisi (Üzümsü meyvelerin katma değerinin yükseltilmesi), Süt toplama merkezi modernizasyonu, Büyükbaş hayvanlarda Suni tohumlama (Et ve süt verimi yüksek ırkların geliştirilmesi), İnsanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklarla mücadele (Kedi-köpek aşılama), Midye yetiştiriciliği (Fizibilite raporu hazırlığı) gibi 17 farklı kategoride uygulanmak üzere 32 proje hazırlanmış olup 25’i desteklenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu projeler kapsamında 2726 çiftçimize 11.070 dekar alan için 18.876.741 birim proje ürünü dağıtımı yapılarak 12,5 Milyon TL destek sağlanmıştır. Bu desteğin 8 Milyon TL’lik kısmı Bakanlığımız tarafından, 2,7 Milyon TL’lik kısmı İl Özel İdaresi tarafından ve 1,8 Milyon TL’lik kısmı da Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Bu destekleme miktarının 9,5 Milyon TL’lik kısmı üreticilerimize doğrudan hibe desteği şeklinde uygulanmıştır. Aynı zamanda uygulanan projelerimize 4,5 Milyon TL üretici katkısı da sağlanmış olup, 2022 yılında kümülatif olarak 17 Milyon TL proje değerine ulaşılmıştır.

Trabzon Hurması

İlimizdeki meyvecilik faaliyeti çok eski tarihlere dayanmakta olup, ekonomik ömrünü tamamlayan bahçelerin belli bir süre içerisinde yenilenmesi gerekmektedir. Ekonomik ömrünü dolduran elma ve şeftali bahçelerinin yerine son yıllarda üretim maliyetlerinin nispeten düşük, pazar potansiyelinin ise yüksek olması nedeniyle Trabzon Hurması yetiştiriciliği talep görmektedir. Trabzon Hurması üretiminde belirli bir strateji izlenmeye çalışılmaktadır. İlimizde, dayanıklılığı, depolama ömrü ve verimi yüksek olan yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla, özellikle üretime uygunluğu denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmış olan Çiftlikköy İlçesi Çukurköy, Dereköy ve İlyasköy Köyleri ile Çınarcık İlçesi Kocadere köyünde üretim havzası oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2017-2022 yılları arasındaki son 6 yılda 191 çiftçimize toplam 32.430 Adet sertifikalı fidan dağıtımı yapılarak 644 dekar alanda Trabzon Hurması bahçesi kurulumu sağlanmış ve 810.943 TL hibe desteği sağlanmıştır. İlimizde sahilden uzaklaştıkça orman arazileri ve düşük verimli, meyilli tarım arazileri başlamaktadır. Köylerimizin çoğu orman köyü statüsündedir. Bu gibi yerlerdeki istihdamın arttırılması, çiftçilerimizin kendilerine yeterli hale gelmeleri ve ormana olan bağımlılıklarını azaltabilmek için zirai geliri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Trabzon Hurması yetiştiriciliğine müsait olan tarım arazilerimizin daha ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve çiftçilerimize daha yüksek getirili tarımsal faaliyetin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için son 6 yılda Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle uygulanan “Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi”, 2022 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” ulusal çatı projesi kapsamında uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Çiftçilerimize duyuru ve yayım çalışmaları yapılarak başvurularını aldığımız araziler üzerinde teknik değerlendirmeler tamamlanarak belirlenen 32 çiftçimize il genelinde 105,5 Dekar alanda uygulanmak üzere 5.275 adet mavi sertifikalı “Hachiya” ve “Rojo Brillante” çeşidi Trabzon hurması fidanın dağıtımını gerçekleştirmekteyiz.

Ceviz

İlimiz tarım arazilerinin bir kısmı yatırım amaçlı değerlendirilmektedir. Bu tür arazilerde emek az, bakım şartları nispeten daha kolay tarımsal üretimin yapılmasını teşvik etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi yürütülmektedir. Bu amaçla; 2018-2022 yılları arasındaki son 5 yılda 235 çiftçimize 852 Dekar alan için toplam 21.300 Adet mavi sertifikalı fidan dağıtımı yapılarak 411.876 TL hibe desteği sağlanarak yeni Ceviz bahçesi kurulumu sağlanmıştır. Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle uygulanan projelerin sağladığı ivmeyle son 5 yıllık dönemde Ceviz üretim alanımız 1,6 kat artış göstererek 2.660 Dekardan 4.282 Dekara ulaşmıştır. İlimizde tarım alanlarının %50’ye yakını işlenmemekte ve bu alanlar genellikle sulama imkânı düşük ve yatırım amaçlı değerlendirilen arazilerdir. Bu arazilerin tarımsal ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde ceviz üretimi yeterli olmadığından ithalat yapılmaktadır. Bakım, sulama ve diğer kültürel faaliyetler açısından diğer meyve çeşitlerine göre daha az emek ve masraf gerektiren ceviz yetiştiriciliği ile atıl durumda bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesi, son yıllarda pazarda yüksek talep gören ceviz ile ayrıca çiftçilerimizin gelirini artırmak, hedeflenmektedir. Bu amaçla Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle Altınova ilçesi Örencik Köyü ve çevre köyler ile Çiftlikköy ilçesi İlyasköy Köyü ve çevre köyler öncelikli olarak desteklenmiş ve üretimin bu bölgelerde yoğunlaştırılmasına çalışılmıştır. Çiftçilerimize duyuru ve yayım çalışmaları yapılarak başvurularını aldığımız araziler üzerinde teknik değerlendirmeler tamamlanarak belirlenen 48 çiftçimize il genelinde 150 Dekar alanda uygulanmak üzere 3.750 adet mavi sertifikalı “Chandler” ve “Fernor” çeşidi Ceviz fidanın dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 295.313 TL hibe desteği ve üreticilerimiz tarafından sağlanacak 98.437 TL’lik katkı ile projelerimizde gözetilen %75 kamu kaynağı, %25 özkaynak kullanımı prensibine uygun şekilde 393.750 TL tutarında proje uygulanmıştır.

Ceviz Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları

Ülkemizde en fazla kivi üretiminin yapıldığı ilimizde, kivi tarımında ve son yıllarda üretim miktarı hızla artış gösteren ceviz tarımında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, tarım da izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla proje hazırlanmıştır. Proje kapsamında projeye iştirak eden çiftçilerimize yönelik olarak, projeyi yürüten teknik ekibimizle birlikte Edirne ilimize teknik gezi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında Edirne İli Uzunköprü İlçesinde faaliyette bulunan ve yaklaşık 3.000 dekarlık alanda üretim yapan Avrupa Tarım işletmesi ziyaret edilmiştir. İşletmede yapılan faaliyetler çerçevesinde ceviz üretim aşamaları ve cevizde kurutma işleme ve paketleme ile ilgili çiftçilerimize ayrıntılı bilgiler verilerek işletmede kullanılan alet ve ekipman ve yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir. Yine aynı program kapsamında Edirne İli Hatipköy'de bulunan Badem Çiftliği adlı organik badem üretimi yapılan işletme ziyaret edilerek 74 dekarlık alanda organik Badem üretimi incelenmiştir. 2022 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında 23.737 TL hibe desteği sağlanmış olup, 5.500 TL’lik üretici katkısı alınmıştır. Projeyle 8 çiftçimiz İyi Tarım Uygulamaları kapsamına alınmıştır. Hem Bakanlığımız hem de İl özel idaremiz tarafından sağlanan imkan ve kaynakları tarımsal üretimin geliştirilmesi için etkin projeler yaparak değerlendirmeyi sürdüreceğiz ve bundan sonra da aynı özveriyle çiftçilerimizin yanında olacağız. Çiftçilerimizin faaliyetlerini daha güvenli yapmaları için de üretim alanlarını TARSİM sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış” dedi.

YORUM EKLE