Tarımsal yatırımlara 4 Milyon 130 Bin TL hibe ödendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan, ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliği’nin yayınlandığını belirterek, tebliği hükümleriyle ilgili bilgiler verdi. 2006’dan bu yana uygulanan hibe programı kapsamında Yalova’da 6 yıl içinde 24 projeye destek verildi.

Tarımsal yatırımlara 4 Milyon 130 Bin TL hibe ödendi
Karahan, desteklenen projelerle ilgili bilgiler de vererek, “15 bin Ton/Yıl kapasiteli soğukhava muhafaza ve paketleme tesisi, 150 Ton/Yıl kapasiteli Bitkisel Çay işleme ve paketleme tesisi, 50 Ton/Yıl kapasiteli Pekmez ve Marmelat üretimi ve paketleme tesisi, 3 bin Ton/Yıl kapasiteli Salyangoz İşleme tesisi, 4.5 milyon adet/ yıl kapasiteli Çiçek Üretimi yapacak alternatif enerjili sera tesisi, 50/60 Ton/Gün kapasiteli zeytinyağı üretim tesisi kurulmuş veya modernize edilmiş 220 kişiye istihdam sağlanmış; yatırımlar için 4 milyon 130 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ekonomik tarımsal yatırımlara % 50 Hibe desteği

Karahan, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) ” 4 Eylül 2012 salı tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı” diye bilgi verdi.

Tarımsal üretiminde yenilenebilir enerjiye de hibe var

Buna göre Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları, Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek. Daha önce bu program ile ilgili olarak (Tebliğ No: 2009/47)  ve (Tebliğ No: 2011/9)  kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamayacak.

Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekiyor.

Karahan, “Yatırımcıların başvurularını bekliyoruz”

Karahan,  ekonomik yatırımlar için Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabileceğini, hibeye esas proje toplam tutarları ve destekleme oranlarının ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınabileceğini belirtti.

Karahan, “Yalova’nın lojistik merkezi olması yönündeki çalışmalara önemli katkısı olacak bu programdan geçen yıllarda olduğu gibi yeterince yatırımcının yararlanması beklenmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 2 Kasım Cuma tarihi mesai bitimine kadar proje teklifi sunması gerekiyor” dedi.
YORUM EKLE

banner137

banner138