“Taşıt Araçları OSB ekonomimize önemli katkı sağlayacak“

Taşıt Araçları İhtisas Sanayici ve İşadamları Derneği (TAİSAD) tarafından yayınlanan ‘Taşıt Araçları Dergisi’ son sayısında Yalova’da kurulması planlanan Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Yalova Valisi Esengül Civelek’in sözlerini sütunlarına taşıdı.

“Taşıt Araçları OSB ekonomimize önemli katkı sağlayacak“
Üç aylık olarak yayınlanan Taşıt Araçları Dergisi’nin ekim-kasım- aylarına ilişkin sayısında Vali Civelek’in, “Bu OSB Projesiyle öncelikle ülkemizin otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yıllık 10 milyar doların üzerindeki yan sanayi ürünleri ithalatının tamamının yerli üretim olarak ülke kaynakları ile en azından bir kısmının bu OSB’de üretilerek ithalatının ortadan kaldırılması, daha sonra ise dış pazarlara yönelik olarak otomotiv yan  sanayi ürünleri ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer ve ilimiz için yeni istihdam yaratılması hedeflenmektedir”  açıklamasına yer verildi.

Taşıt Araçları Dergisi’nin sütunlarında yer verilen açıklamasında,  Yalova’nın coğrafi olarak sahip olduğu avantajlarının ve çevresindeki illerin ülkemizin en gelişmiş sanayi kentleri olmasının yarattığı baskı ile sanayi anlamındaki yeni yatırımlar konusunda sürekli gündemde olan bir il olduğuna vurgu yapan Vali Civelek, “İlimiz sahip olduğu orman varlığı, termal sağlık turizmi, doğal güzellikleri ve denizi ile Marmara’nın bu havzasında komşusu durumundaki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yaşayanların nefes alacakları bir tabiat parkı görünümündedir. İç turizm anlamında hizmetler sektöründe beklentileri vardır. Tabii ki konaklama, termal turizmin sağlık turizmini de içine dahil ederek, geliştirme ve diğer alt yapı anlamındaki eksiklikleri gidermemiz gerekir. Yalova’nın sahip olduğu bu özellik dikkate alınarak, sanayi konusunda seçici olmak durumundayız”  dedi.

Dergide, Vali Civelek’in Yalova’da kurulması düşünülen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak şu sözlerine de yer verildi: “İlimizin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Yalova’nın geleceğini belirlemeye yönelik toplantılar sonrası alınan kararlar kapsamında Yalova İl Genel Meclisi’nce ve Belediye Meclisi’nce kabul edilerek uygulamaya konulan İl Çevre Düzen Planı ve İl  Stratejik Planında ortaya koyduk. Buna göre, Yalova ilinde katma değeri yüksek, yeni teknolojik gelişmelere imkan verecek, çevreye, tabiata ve insana zarar vermeyecek bacasız sanayilerin kurulabileceğini hüküm altına aldık.

Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Projesi tamamlandığında otomotiv sektörünün gerek yan sanayi gerekse yeni model ve teknoloji yaratmada Ar-Ge merkezi olacak konumu ile yaratacağı ekonomik büyüklüğün yanı sıra, 8000 kişilik yeni istihdam ve ekonomiye sağlayacağı katma değer ile de Yalova ilinin ekonomik ve ticari hayatına önemli katkılar yapacaktır. Bu katkılar dikkate alındığında özellikle de bacasız sanayi niteliğe sahip bir yatırım olması değerlendirildiğinde, bu OSB Projesi Yalova kamuoyu tarafından da olumlu karşılanmakta ve desteklenmektedir.

Cumhuriyetimiz’in 100.yılını kutlayacağımız 2023 yılı için ülkemizin hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat ve kişi başı 30.000 dolarlık milli gelir hedefine de katkılar sağlayacağını düşündüğümüzde bu OSB Projesi Yalova kamuoyu tarafından da memnuniyetle karşılanmakta ve desteklenmektedir.”

YORUM EKLE

banner137

banner138