Tüketici kredi sözleşmelerinde ödeme planına dikkat!

Eğitimden, tatile, ev tadilatına kadar birçok ihtiyaç için başvurulan tüketici kredilerinde tüketicilerin sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirmede bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği Yalova Şube Başkanı Funda Ayarcı, “Kredi sözleşmesinde faizin hesaplandığı yıllık oran, ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı mutlaka yer almalıdır” dedi.

 Tüketici kredi sözleşmelerinde ödeme planına dikkat!

Eğitimden, tatile, ev tadilatına kadar birçok ihtiyaç için başvurulan tüketici kredilerinde tüketicilerin sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirmede bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği Yalova Şube Başkanı Funda Ayarcı, “Kredi sözleşmesinde faizin hesaplandığı yıllık oran, ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı mutlaka yer almalıdır” dedi.


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan tüketicilerin kredilerle ilgili hakları ve yapacakları sözleşmelere ilişkin maddeler hakkında bilgilendirmede bulunan TÜKODER Yalova Şube Başkanı Ayarcı, “Kanunda ‘Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Sözleşmede;  Tüketici kredisi tutarı,  Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,  Faizin hesaplandığı yıllık oran,  Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  İstenecek teminatlar,
 Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,  Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,  Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,  Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar, yer alır’ denilmektedir” dedi.


Ayarcı, Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda yer alan maddelerle ilgili “Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda yer alan tüketici kredileri bölümünde, ‘Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez. Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler. Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur’ denilmektedir” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE