Yalova’nın işgücü talebi araştırılacak

Yalova Çalışma ve İş Kurumu tarafından farklı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik İşgücü Piyasası Talep Araştırması projesini başlatıyor.

Yalova’nın işgücü talebi araştırılacak
Çalışmayla on ve üzeri kişi istihdam eden 257 işyerine yönelik İşgücü Piyasası Talep Araştırması kapsamında 1034 işyeri ziyareti yapılmasının hedeflendiğini dile getiren İl Müdürü Erhan Dede, araştırmanın 15 Mayıs ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Araştırmada elde edilecek verilerin işgücü piyasasında mevcut ve gelecek dönemde meydana gelmesi beklenen mesleki gelişmelerin izlenerek, işverenlerin ihtiyaç duyduğu meslek ve becerilerin tespit edilmesine ışık tutacağını belirten İl Müdürü Erhan Dede, “İl düzeyinde işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, İl düzeyinde ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, İşverenlerin temininde güçlük çektikleri meslekler ve teminde güçlük çekme nedenlerine ilişkin beyanları, yıl içerisinde işe giriş ve işten çıkışlara ilişkin beyanları, 2013 yılı sonunda ve 2014 yılı ortasında gelecek dönemlere ilişkin işgücü piyasasında mesleki değişim eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile işgücü piyasasında mevcut ve gelecek dönemde meydana gelmesi beklenen mesleki değişim ve gelişmeler izlenebilecek, işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu meslek ve beceriler tespit edilebilecektir. Özellikle işgücünün talep yönünün ve gelecek kısa dönemde işgücünün eğilimlerinin ölçülmesi, ihtiyaç duyulan işgücünün eğitim ve becerilerinin tespit edilerek, işgücü arzı ve talebi arasındaki dengesizliğin hangi koşullarda ortadan kalkabileceğinin belirlenmesi ve bu dengesizliğin giderilmesine yardımcı olacak politika ve önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda oluşan verilerin ilimizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla  özellikle yatırımcı kurum ve kuruluşlara istihdam profili boyutunda, sivil toplum örgütlerine rehberlik yapması hedeflenmektedir” diye konuştu.
YORUM EKLE

banner137

banner138