Yapılandırma ilk taksidine ek süre

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın 6736 sayılı kanun ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yapılan düzenlemenin ilk taksit ödemesine ek süre verildiğini duyurdu.

 Yapılandırma ilk taksidine ek süre

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın 6736 sayılı kanun ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yapılan düzenlemenin ilk taksit ödemesine ek süre verildiğini duyurdu.


SGK Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın yaptığı yazılı açıklama ile SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bu düzenlemelerin en önemlisinin ise 6736 sayılı kanun ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yapılan düzenlemenin ilk taksit ödemesine ek süre getirilmesi olduğunu dile getiren Aydın, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan ve 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödemek için talepte bulunanlardan 09/01/2017 tarihine kadar peşin ve ilk taksit tutarını ödemeyenler, peşin ve ilk taksit tutarlarını 31/05/2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yapılandırmaları geçerli olacaktır" dedi.


SGK Primlerine erteleme


Asgari ücret desteğinden yararlanan işyerlerinin SGK primlerine de erteleme geldiğini dile getiren Aydın, "Asgari ücret desteğinden yararlanan işyerlerinin; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.


Söz konusu ertelemeden yararlanmak için işsizlik sigortası primleri ile sigortalı hisselerinin ödenmesi gerekmektedir. 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacak" diye konuştu.


Terör saldırılarında yaralananlara yönelik düzenleme yapıldı


Terör eylemi nedeniyle yaralanmalarına rağmen malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlar hakkında da düzenlemeye gidildiğini belirten Aydın, "Terör eylemi nedeniyle yaralanmalarına rağmen malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara aylık bağlanması amaçlanmıştır.

684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girmiştir" dedi.


SGK Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın yapılan düzenlemelerle ilgili şu bilgileri de aktardı, "Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İptal Kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır. 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır. Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır

Bir yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İşkur'a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak. Her yeni ilave istihdam artışı için verilen destek aylık 666,66 TL olacaktır"

YORUM EKLE