Yıl Sonuna Kadar 52 Tesis Denetlenecek

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ildeki sanayi kuruluşlarını düzenli şekilde denetlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar 52 sanayi tesisinin planlı denetiminin yapılması planlanıyor.

Yıl Sonuna Kadar 52 Tesis Denetlenecek

Yalova’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının düzenli olarak denetlenmesi sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan denetimler hakkında Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden şu bilgiler aktarıldı, “2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki planlı çevre denetimleri, Müdürlüğümüz bünyesindeki Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan 2018 Yılı Çevre Denetim Planı ile İlimizde faaliyet gösteren 52 sanayi tesisine planlı denetim yapılması planlanmıştır. Planlı çevre denetimlerine Ocak ayı itibarı ile başlanmış olup şimdiye kadar İlimizde faaliyet gösteren 19 firmaya planlı denetim gerçekleştirilmiştir. Planlı denetimler birleşik veya konu bazlı olabilmektedir. Birleşik Denetimler; Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış ve Tesis veya faaliyetlerin çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimler olarak tanımlanmıştır. Konu bazlı denetimler ise belirli bir konu(Hava, su, atık vb.) belirlenerek gerçekleştirilmektedir. Planlı Denetimlerimiz Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ile ÇED ve Çevre İzin Şube Müdürlüğü teknik personellerince ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.  Planlı denetimlerin yanısıra ani denetimler de gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda ilk üç ayda 9 adet hava, 56 adet atık, 5 adet su, 2 adet olmak üzere toplamda 72 adet ani denetim gerçekleştirilmiştir. Planlı ve ani denetimler sonucunda ihmali görülen faaliyet sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu kapsamda mart ayı sonu itibarı ile toplamda 61.568,00(Altmışbirbin beşyüzaltmışsekiz türk lirası) TL idari yaptırım uygulanmıştır”

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2018, 10:48
YORUM EKLE