GÜNAHI KEBİR NEDİR?

Sevgili okurlarım. Bundan önceki yazılarımda günah kavramı üzerinde yazılarıma devam etmiştim ve şimdi de büyük günahlardan söz edeceğim. Bugünkü yazı dizime de Allah'ımızın Resulünün hadis meali ile başlamak istiyorum. İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının. Ey Allah'ın elçisi bu yedi günah nedir? diye sordular. Peygamberimiz: Allah'a (ibadette) ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir şeyi öldürmek, yetim malı yemek, riba yemek düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır. (Kaynak Buhari "Tıb" 48 Müslim, İman, 38)

Sevgili okurlarım sihir, sözlükte sebebi gizli olan şey demektir. Dindeki anlamı ise göz bağcılık ve hilekarlık şeklinde cereyan eder. Biz buna Türkçemizde "Büyü ve "Efsun" diyoruz. Bunu sanat edene de sihirbaz denir. Sihrin çok eski bir tarihi vardır. İlkel topluluklara kadar uzanır. Sihrin değişik yolları ve pek çok çeşitleri vardır. Fahreddin er-razi (M 1149-1210) Mefatühü'l Gayp" adlı meşhur tefsirinde sihirin sekiz çeşidini saymıştır. Büyük Müfessir Elmalı Merhum Hamdi Yazır, sihrin bu sekiz çeşidini naklettikten sonra şöyle denir, "Buraya kadar saydığımız sekiz çeşit sihir iki esasta toplanır. Birincisi sırf yalan, dolan sadece saçmalama ve iğfal olan söz veya fiiline etki yapan sihirdir. Diğeri de az çok bir gerçeğin kötüye kullanılmanın ortaya koyan sihirdir. Sihrin bütün niteliği hayali gerçek zannettirecek şekilde insan ruhu üzerinde aldatıcı bir etki meydana getirmekten ibaret olduğu halde, bunun bir kısmı tamamıyla hayal, diğer bir kısmı da bazı gerçeklerle karıştırır. (Kaynak Hak dini Kuran Dili, Bakara Suresi 102. ayeti kerimenin tefsiri.

Sevgili okurlarım, sihrin hakikati var mıdır? Sihir her şeyden önce kendi özünde bir harika değildir. yani ilahi irade ile ortaya çıkan olaylardan değildir. Onun bir özel sebebi vardır. Bu sebep gizli olduğu ve herkes için bilinmediğinden olay bir harika gibi hayal edilmektedir. Bunun içindir ki sebebi herkes için bilinmeyen herhangi bir gerçek dahi halkı aldatmak için kullanıldığı zaman bir anlamda sihir olur. İnsanların gözlerini büyülediler onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Kaynak Araf Suresi ayet 116. Devamı haftaya.

Sevgili okurlarım Yüce Mevlamız ordumuzu giriştiği bu Zeytin Dalı Harekatından hiç bir kayıp görmeden başarı ile yurtlarına analarına babalarına kavuşmayı nasip eyle. Amin. 

YORUM EKLE