Afet Müdürlüğü kalıcı işyerlerini alacak

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bora Yalçın, 1999 Marmara ve Düzce depremleriyle ağır hasarlı hale gelen işyerlerinin kamuya kazandırılması için yeni bir yasal düzenleme yapıldığını ve hak sahiplerinden bu kalıcı işyerlerinin satın alınacağını açıkladı.

Afet Müdürlüğü kalıcı işyerlerini alacak
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra Yalova’da ve depremden etkilenen komşu şehirlerde kalıcı iş yerleri hak sahiplerinden bazıları ödeme yapamadıklarından dolayı bu işyerleri atıl vaziyette bekliyordu. Yeni yasa düzenlemesiyle atıl vaziyette olan kalıcı iş yerlerinden hak sahibi olanlar ve hak sahipliği devam edenlerin isterlerse hak sahipliğinden vazgeçtiklerini kanunun çıkış tarihi itibariyle üç ay içerisinde haklarından vazgeçtiklerini yazılı olarak beyan ederlerse, ödedikleri paraları yasal faizleriyle birlikte geri alabilecek. Uygulama ile kalıcı işyerlerinin kamuya kazandırılmasının amaçlandığını ve buradaki hak sahiplerine ödedikleri meblağ kadarı geri verilerek alınmasının öngörüldüğünü söyleyen Yalçın, bunun için başvuru yapmak isteyenlerin 12 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

 Yeni yasal düzenlemeyi anlattı

  Yalçın, “İlimiz ve çevresinde 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle, 7269 sayılı kanun gereği hak sahibi kabul edilen ailelere verilmek üzere, Başbakanlık Proje Uygulama Birimince yaptırılan işyerlerinden, ödeme yapan-yapmayan, feragat eden ve boş kalanlara ait yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır. 12.07.2012 gün ve 28531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 2. maddesinde; “17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte hak sahibine geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir” hükmü gereği; Atıl vaziyette olan kalıcı iş yerlerinden hak sahibi olanlar ve hak sahipliği devam edenler için yasal düzenleme getirilmiş olup, kalıcı işyerlerinin kamuya kazandırılması amaçlanılmış ve buradaki hak sahiplerine ödedikleri meblağ kadarı geri verilerek alınması öngörülmüştür. Başvuru yapacakların 12.10.2012 tarihi mesai bitimine kadar Yalova Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir” dedi.

YORUM EKLE

banner137

banner138