“Araştırma Arazisi, Tapuda Neden Parçalandı?"

Yalova Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Özsümer, millet bahçesi yapılmak istenen Araştırma arazisiyle ilgili merak edilen soruların yanıt bulmasını beklediklerini söyledi.

“Araştırma Arazisi, Tapuda Neden Parçalandı?"

Özsümer, “Araştırma arazisi, tapuda neden parçalandı? Millet bahçesi ve deniz manzaralı camiden sonra ne geliyor? Bu arazi’ de daha ne projeler var? İki tarafı yol olan araziye, müfrez parsel neden yazıldı?” dedi. Yalova Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Özsümer, millet bahçesi yapılmak istenen Araştırma arazisiyle ilgili merak edilen soruların yanıt bulmasını beklediklerini söyledi. Özsümer açıklamasında, “Müfrez parça, tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın bölünmesi sonucu oluşan, bütününden ayrılmış parça anlamına gelir. Gayrimenkulde müfrez parça ne demektir? İfraz edilen her parselin kadastral yola cephesi olması gerekir. Cephesi yoksa ifraz edilemez ya da ifraz edilerek yol oluşturulamaz. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü arazilerinde neden tapu kayıtları değiştirildi? Yalova pazarlanırken rantçıların ağzının suyunun aktığı en önemli yer Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu arazidir. Nasıl ele geçiririz hesapları yapılıyor. 1200 dekarlık arazinin küçük parçalar halindeki tapuları birleştirilerek 22.10.2018 tarihinde 4 tapu halinde cins değişikliği yapılarak yenilendi. Ancak bunu yaparken arazilerin üzerindeki hali hazırdaki durum dikkate alınmadı.

-1474 ada 12 parsel (113.57 da) Tarımsal arge alanı olarak işlenmiştir. Daha önce tapu kaydı zeytinlik olan alanda şu anda meyve genetik kaynakları muhafaza edilmektedir. Milet bahçesi yapılmak istenen alan burasıdır.

-1372 ada 52 parsel (89.40 da) Tarla olarak işlenmiştir. Üzerinde şu anda zeytin ve ceviz ağaçlarının bulunduğu bu parsel hangi amaçla tapuda tarla olarak yazılmıştır.

-1372 ada 29 parsel (524.74 da) Tarımsal arge alanı ve müştemilatı köşk olarak işlenmiştir.

-1372 ada 10 parsel (342.99 da) Müfrez tarla olarak işlenmiştir. Üzerinden şu anda geofit bahçesi, seralar, meyve, sebze alanlarıyla idarî bina bulunan bu alan neden müfrez tarla olarak işlenmiştir. Tamamında tarımsal arge faaliyetlerinin yürütüldüğü bu parsellerde hangi amaçlar düşünülerek tapu kayıtları farklı yazılmıştır. Bu cins değişikliği sonunda tamamında aynı şekilde örneğin tarımsal arge alanı olarak değişiklik yapılsa mantıklı bulunabilirdi. Ancak bazı yerlerin tarla veya müfrez tarla olarak işlenmiş olmasının yetkililerce mantıklı bir açıklaması yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE