Belediye Borcu 161 Milyon TL

Yalova Belediyesi Denetim Raporu, Yalova Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Raporda Yalova Belediyesi'nin borcunun 2017 yılında 161 milyon olduğu belirtildi.

Belediye Borcu 161 Milyon TL

Yalova Belediyesi 2017 yılı denetim raporu geçtiğimiz gün yapılan oturumda okundu. Rapora göre, Yalova Belediyesi'nin 2017 yılı yaptığı harcamalar meclis üyelerine okundu. Belediyenin gelirlerinin 139 milyon 20 bin 277 TL olduğu belirtildi. Raporda aynı zamanda belediyenin giderleri de okundu. Okunan raporda, belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, mal alımlar, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderlere 23 milyon 289 bin 184 TL harcandığı belirtildi. Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ve diğer giderlere de 34 milyon 874 bin 274 TL harcandığı söylendi.

Her türlü alt yapı, yapım, onarım-bakım giderlerine 37 milyon 101 bin 521 TL, Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderlere 319 bin 72 TL ve belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderlerine de 8 milyon 462 bin 314 TL harcama yapıldığı söylendi.  Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderlerine 2 milyon 927 bin 377 TL, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar; 1 milyon 372 bin 423 TL ve dava takip ve icra giderleri, avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelere de 5 milyon 29 bin 657 TL harcandığı söylendi. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerine 3 milyon 568 bin 287 TL, kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderlere 2 milyon 839 bin 553 TL ve her türlü hizmet alım ve imar proje giderlerine 42 milyon 856 bin 26 TL ve diğer giderlere ise 5 milyon 424 bin 809 TL harcandığı söylendi.   2017 yılı harcamalar toplamı tutarı ise 168 milyon 64 bin 500 TL olduğu bildirildi.

“Giderler Yalova büyüdükçe artıyor”

Raporun okunmasının ardından sorulan sorulara tümden cevap veren Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, denetim raporu ile ilgili şu şekilde konuştu: "Belediyenin giderlerinin arttığını raporladı arkadaşlarımız. Yalova büyüyor ve gelişiyor. Nüfus, göreve geldiğimiz günden bugüne 40 bin arttı. Buna rağmen belediyenin giderlerinin sizin yazdığınız rapora göre 9 kalem giderde azalma vardır. Yeşil Körfez Su Birliği'nin borcu soruldu. Biz, Yeşil Körfez Birliği'ne bu dönem para ödemedik. Ama borç miktarımızda tahakkuk ettirildiği için bilançomuzda borcu var. Ödemesi de gündemde. Yakında ödemeyi yapacağız. Üzerine basa basa personel giderinin arttığı söyleniyor. Evet gurur duyuyoruz. Övünüyoruz. Göreve geldiğimiz zaman park bahçeciler, temizlikçileri süpürgeciler çöp kamyonları 900 TL maaş alıyorlardı. Bugün çöpçülerin, temizlik hizmetlerinin, park ve bahçe çalışanlarının net eline geçen maaş miktarı 2 bin 300 TL'dir. Asgari ücretten daha yüksek maaş veriyoruz. Ve her gün çöpler toplanıyor, yollarımız süpürülüyor. Göreve geldiğimizden günden beri en çok tepki aldığımız konu bu konuydu. Hizmet alım personeli niye arttı diye soruldu. Ever arttı. Göreve geldiğimiz zaman, mezarlık hizmetleri, belediyenin bünyesinde değildi. Hizmet A.Ş. tarafından mezarlık hizmetlerinde çalışma yapılıyordu. Biz göreve geldikten sonra, 36 tane mezarlık çalışanlarının Yalova Belediyesi çalışanı haline getirdik. Dolayısıyla personelde artış söz konusu oldu. Yine Hizmet Masaları'nda çalışan 16 personelimiz, o günkü ihaleci firma, Yalova Belediyesi'nin bilgi işlemini yüklenen UNİVERSAL firmasında çalışıyor gözüküyorlardı. Biz göreve geldik, onları da bünyemize kattık. Güvenlik personeli yoktu. Çıkan bir kanunla güvenlik personeli almak zorunda kaldığımız için personel artışımız oldu. Denetim raporuna göre 17 tane bulgu var. Bu bulguların birçoğu doğru. Bulgularla birlikte yapılan tenkitleri aldık ve müdürlüklerimizle beraber, bu tenkitleri gözden geçireceğiz. AK Parti Grup Başkanı Kasım Avar, Halit Güleç'in açıklamalarına istinaden şunları söyledi: Temizlik ve çöp toplama belediyelerin zaten asli görevidir. Personel sayısına değineceğim. Ağır işler yapan arkadaşlar, 2 bin 300 değil 3 bin TL alsınlar. Fakat o günden bugüne 246 personel artışı oldu. Nüfusumuz arttı doğrudur. Buna göre İller Bankası'ndaki payımız da arttı. Birlik borçları var. YASKİ'ye ödeme yapılmıyor. Şu anda arıtmanın çalışması engelleniyor”

Borç 161 milyon TL

Denetim Komisyonu Başkanı Serap Türkyılmaz tarafından okunan raporda, 2017 yılına ait belediyenin borcunun 161 milyon 63 bin 847 TL olduğu bildirildi. Denetim Komisyonu Başkanı Türkyılmaz tarafından okunan raporda, şu sözlere yer verildi: "Komisyonumuzca 2017 mali yılı bütçe faaliyetleri incelendiğinde, bütçe ile tahmin edilen gelirin 189 bin 635 bin TL olduğu, 2016 yılından devreden tahakkuk artığının 40 milyon 608 bin 236 TL olduğu, 2017 yılında 142 milyon 786 bin TL tahakkuk gerçekleştirildiği toplam tahakkuk tutarının 183 milyon 394 bin 247 TL’si olduğu tespit edilmiş olup, bunun 139 milyon 20 bin 277 TL’sinin tahsil edildiği, 1 milyon 804 bin 161 TL’sinin tahsilattan red ve iade olduğu görülmüştür. 2017 yılı net tahsilatı 137 bin 216 bin 116 TL’si olmuştur. 44 milyon 373 bin 969 TL’nin tahakkuk artığı olarak 2018 yılına devrettiği görülmüştür. Belediyenin ana gelir kalemleri olarak merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar tahsilatı toplamı 65 milyon 766 bin 314 TL‘si olup toplam kesinleşen bütçeye göre % 47 oranındadır. Belediye vergi gelirleri bütçenin % 10,01 - teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %13,29 - alınan bağış ve yardımlar % 0,33 - diğer gelirler % 42,98 - Sermaye gelirleri %6,68 - olmak üzere 2017 yılı gelir dağılımını göstermektedir. Bütçeye göre % 73,30 oranında gerçekleşme olduğu görülmüştür. 2017 yılı toplam tahsilâtı 139 milyon 20 bin 277 TL'dir. Bütçe giderleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz örnekleme yöntemiyle seçilen ödeme evraklarının muhasebe kayıtlarına doğru olarak işlendiği, devlet harcama belgeleri yönetmeliğine göre bağlanması gereken belgelerin ödeme evraklarının ekine eksiksiz konduğu tespit edilmiştir. Bütçe giderleri hesapları üzerinde yapılan incelemede, bütçe ile verilen ödenek 189 milyon 635 bin TL'dir. Bütçeye göre % 88,62 oranında gerçekleşme olduğu tespit edilmiştir. Personel giderlerinin kesinleşen bütçeye göre oranı yaklaşık %18.39 - Sosyal güvenlik kurumu devlet primi ödemeleri %2,97 - mal ve hizmet alımları %40,70 - faiz giderleri %1,45 - cari transferler %5,54 - sermaye giderleri %19,57 olarak tespit edilmiştir. 2017 yılının toplam tahsilatının ise 139 milyon 20 bin 277 TL olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan Serap Türkyılmaz tarafından okunan raporda, Yalova Belediyesi'nin personel sayısının ise bin 161 olduğu belirtildi. Personel giderlerinin ise 34 milyon 874 bin 274 TL olduğu bildirildi. AK Parti Grup Başkanı Kasım Avar, konu ile ilgili 246 adet personel artışının olduğunu belirtti. 

YORUM EKLE