Bugüne kadar 303 proje desteklendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 2006 yılından beri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulanırken programın başladığı günden bugüne kadar Yalova’da 303 adet proje desteklendi.

Bugüne kadar 303 proje desteklendi

Bu projelere toplam olarak 1.607.804 TL devlet desteği sağlanmıştır.

Programın 19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1409 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 - 31.12.2015 tarihleri arasında ikinci beş yıllık dönemine geçildi.

2. dönemin 2. yılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği” 3 Temmuz 2012 Salı tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hibe programından yararlanmak isteyen Yalovalı yatırımcıların 2 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Sürenin kısıtlı olması nedeniyle yatırımcıların bir an önce başvurularını İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

Program kapsamında, Makine ve Ekipman Alımları için gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri desteklenecekler. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilecek.

 

Makine ve Ekipman Alımlarına yönelik olarak;


1

Anıza doğrudan ekim makinesi,

2

Arıcılık makine ve ekipmanı,

3

Balya Makinesi,

4

Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

5

Biçer bağlar,

6

Canlı balık nakil tankı,

7

Çeltik fide dikim makinesi,

8

El traktörü,

9

File sisteminin kurulması,

10

Gübre dağıtma makinesi,

11

Güneş kolektörü,

12

Mibzer,

13

Pamuk toplama makinesi,

14

Pancar söküm makinesi,

15

Patates söküm makinesi,

16

Pülverizatör,

17

Sap parçalama makinesi,

18

Sap toplamalı saman makinesi,

19

Silaj makinesi,

20

Sıra arası çapa makinesi,

21

Su ürünlerinde buzlama makinesi,

22

Su ürünleri için kuluçka dolabı,

23

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

24

Tambur filtre,

25

Taş toplama makinesi,

26

Yem hazırlama makinesi,

27

Zeytin hasat makinesi.


 

YORUM EKLE

banner137

banner138