Çatak Desteği Başvuruları Başladı

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) destekleme müracaatları başladı. Uygulama kapsamında müracaat edenlere kategorisine göre dekarda 30 ile 135 lira arasında destek verilecek. Başvurular 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Çatak Desteği Başvuruları Başladı

Toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla uygulamaya konulan ÇATAK  Programı 3 kategoride uygulanıyor. 1. Kategoride: Minimum işlemeli tarım (anıza ekim), 2. Kategoride; Tarım arazilerini iyileştirmeye yönelik taş toplama, çiftlik gübresi, kükürt, jips, setleme, teraslama, drenaj vb. uygulamalar, 3. Kategoride; Su kaynaklarını ve çevreyi korumaya yönelik uygun basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması, kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, organik tarım/iyi tarım uygulamaları proje kapsamında olup; bu uygulamaları gerçekleştiren üreticilere dekar başına 1. Kategori için 30,00 TL, 2. Kategori için 60,00 TL ve 3.Kategori için 135,00 TL ödeme yapılacak.

Başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi, 2018 üretim yılı ÇKS Belgesi, Arazi kira ise en az üç yıllığına kiralandığına dair kira şözleşmesi ve Makbuz (10 TL) gerekiyor. Başvurular 30 Eylül 2018 tarihine kadar İl veya İlçe Müdürlüklerimize yapılabilecek.

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı ‘nın (ÇATAK) II. ve III. Kategori uygulamaları kapsamında Yalova’da 2017 yılında toplam 21 Çiftçiye  225,9 da alanda 17.224,44 TL. destekleme ödemesi yapıldı.  

YORUM EKLE