Çınarcık karlık mevkii av kotaları açıklandı

Çınarcık Karlık Dağı Devlet Avlağında Devlet Avlağının 2012-2013 Kotaları ve Genel Bilgilendirilmesi açıklandı.

Çınarcık karlık mevkii av kotaları açıklandı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa koruma ve milli parklar) il müdürlüğünün yaptığı yazılı basın açıklamasında Çınarcık,karlık dağı mevkiinde avlanma hususları ile ilgli kotalar  açıklandı.

Açıklamada 10249 hektarlık alanı bulunan Çınarcık Karlık mevkiinde 52 tane yaban domuzu, 819 tane kara tavuk, 480 tane bıldırcın, 102 tane çulluk avlama hakına sahip. Yapılan yazılı açıklamada şöyle devam ediyor.

“Bilindiği üzere ülkemizde planlı ve kontrollü bir avcılığa geçilmesi amacıyla; 14/09/2009 tarih ve 287 sayılı Bakanlık Makamı Olur’una istinaden devlet ve genel avlaklarının tescil işlemlerine başlanmıştır.  

2012-2013 MAK kararlarının 4. Maddesi 4. fıkrasında “ İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında ildeki şube müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar MAK tarafından onaylanır. Bu avlaklarda 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde avlağın bulunduğu ildeki şube müdürlüğünden alınan “Çınarcık Karlık Dağı Devlet Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır. Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin Web sayfasında yayınlanacaktır. Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde ildeki şube müdürlüğünden Çınarcık Karlık Dağı Devlet  Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır.” Hükümleri yer almaktadır. 

 Bu hüküm çerçevesinde 2012-2013 av dönemi için toplam 96 adet devlet ve genel avlak tescil edilerek; Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilmiştir.

AVBİS yazılım sistemi devreye girip bilgisayar üzerinden kota tahsisleri yapılana kadar;

Uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla kota tahsislerinin aşağıdaki kurallara göre yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

1-Avlağa gidecek avcı ava gitmeden en az bir gün öncesinde (Pazar günü gidecekler  Cuma gününden) şahsen ya da faks ile avlanmak istedikleri avlağın bulunduğu il şube müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecektir. (İl şube müdürlükleri iletişim bilgileri MAK kitapçığında mevcuttur. )

2-Dilekçesinde hangi avlakta hangi türler için ve hangi tarihte av yapacağını belirtecektir.

3-Dilekçesinin ekine avcılık belgesi ve 2012-2013 avlanma izin pulunun bulunduğu avlanma izin kartının fotokopisini ekleyecektir.

4-Müracaatlar İl Şube Müdürlüklerince değerlendirilerek MAK kararında belirtilen limitler dâhilinde günlük kotalar tahsis edilecektir. İlgiliye yazılı bir belge ile hangi tarih, hangi tür ve hangi avlak için izin verildiği belirtilecek; verilen belgenin belirtilen tarihlerin dışında geçersiz olduğu mutlaka belgede yer alacaktır.

5- Tahsis edilen kotalar her ne olursa olsun avlanmış olarak kabul edilecek ve avlağın kotasından düşülecektir. Kota bitiminde avlak ava kapatılacak ve web sitesinden ilan edilecektir.

6- İl dışından talep olması durumunda Türkiye geneli avlanma pulu almış olma şartı aranacaktır.

7- Tahsisler kişilere yapılacaktır. Dernek ya da başka herhangi bir tüzel kişiliğe tahsis yapılmayacaktır.

8- Yapılan tahsisler kişiye özel olup kesinlikle üçüncü bir şahsa devredilemeyecektir.

9- İl Şube Müdürlükleri tahsis taleplerine faks la yapılan taleplerde aynı faks numarasına bizzat yapılan müracaatlarda belge düzenleyerek talepliye hangi avlakta hangi tür için izin verildiğini belirteceklerdir, böylece avlakta yapılan kontrolde avcılık belgesi, avlanma izin pulu yanında bu belge de kontrol edilecektir. Tescil edilmiş devlet ve genel avlakta il şube müdürlüğünden alınan kota tahsis belgesi olmaksızın avlanmak yasaktır.

 

Çınarcık Karlık Dağı Devlet  Avlağında avlanma kotası aşağıdaki gibidir.

DEVLET AVLAĞININ ADI

TOPLAM HEKTARI

YABAN DOMUZU

KARA TAVUK

BILDIRCIN

ÇULLUKÇULLUK
(Orman Culluğu)

ÜVEYİK

Çınarcık Karlık Dağı

10249

52

819

480

102

307

YORUM EKLE

banner137

banner138