“Çocuk Koruma Kanununun Oluşturulsun”

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Yalova Baro Başkanı Fedai Doğruyol, “Ülkemizde çocuklara yönelik olarak her 4 saatte bir tecavüz veya tecavüze kalkışma suçunun işlendiği, sokaklarda yaşayan yaklaşık 25 bin çocuğun cinsel şiddetle karşı karşıya kaldığı, yılda ortalama 7 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir” dedi.

“Çocuk Koruma Kanununun Oluşturulsun”

Yalova Baro Başkanı Fedai Doğruyol, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Doğruyol çocukların korunması anlamında yasal her türlü önlemin alınması gerektiğini dile getiren Doğruyol, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Türkiye nüfusunun %28,3 'ünü çocuk nüfus oluşturmaktadır. Ancak ne yazık ki bu 20 Kasım’da da acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ülkemizde çocuklara yönelik olarak her 4 saatte bir tecavüz veya tecavüze kalkışma suçunun işlendiği, sokaklarda yaşayan yaklaşık 25.000 çocuğun cinsel şiddetle karşı karşıya kaldığı, yılda ortalama 7.000 çocuğun cinsel istismara uğradığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Çocukların eğitim hakkı tam olarak sağlanamamakta, zorunlueğitimi engelleyenler hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanmamaktadır. Savaş ve göç durumlarından en fazla yarayı çocuklar almakta, çocuklarınyaşama, korunma, barınma ve sağlık haklarında ağır ihlaller yaşanmaktadır. Zorunlu göç beraberinde yoksulluk, çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, dilencilik, çocuk fuhuşu ve ticareti gibi sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Çocuk işçilere yönelik yasal yükümlülükler yeterli derecede denetlenememekte, çocuklar ağır şartlar altında, her türlü korumadan ve haklardan uzak bir şekilde çalıştırılmaktadır.Yalova Barosu olarak, Çocuk Hakları konusunun devlet politikası olarak kabul edilerek, çalışmaların başlatılmasını, çocukların yaşama, gelişme ve barınma haklarının korunmasını, çocuk Hakları Sözleşmesinin ilke ve hedefleri doğrultusunda, Çocuk alanında çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli adımların atılmasını, Çocuk Koruma Kanununun altyapısının acil olarak oluşturularak, yasanın amacına uygun şekilde işlerliğinin sağlanmasını, cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Çocuk İzlem Merkezlerinin tüm illerde bir an önce kurulmasını, çocuk ceza ve tutukevlerinde yaşanan hak ihlalleri karşısında kısa ve orta vadede, etkin soruşturma mekanizmalarının işletilmesi, faillerin cezalandırılması için etkin ve süratli yargılama yapılarak, hak ihlallerinin tespiti için bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesini ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olunarak çocuk ceza ve tutuk evlerine yönelik uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapılmasını, tüm çocuklara eğitim hakkının sağlanmasını, eğitim hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, çocukların sağlık hakkına en kolay erişimlerinin sağlanmasını,BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 22. Maddesi uyarınca mülteci olarak yaşayan tüm çocukların Sözleşme de yer alan haklardan faydalanması için gerekli önlemlerin alınmasını, çocuk işçiliğiyle mücadeleye için yasal denetim ve takiplerin etkin olarak sağlanmasını, ihlaller karşısında ağır yaptırımlar uygulanmasını talepediyor, tüm sorumluları göreve davet ediyoruz.

Unutmayalım ki ; bir çocuğun gözlerindeki umut , dünyayı değiştirebilir…Tüm çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmaları için Çocuk Haklarının Koruyucusu ve İhlallerin takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız”

YORUM EKLE