Çöp Depolama Alanları Armutlu’da Olacak

Yalova 9 OSB’nin yanı sıra bir OSB’nin karma OSB’ye çevrilmesi organize edilmeye çalışılırken, bölgenin ormanlık en büyük ormanlık alanına sahip Armutlu’ya çöp depolama alanı planlara işlendi.

Çöp Depolama Alanları Armutlu’da Olacak

Yalova’nın anayasası diye tanımlanan 1/50 binlik planlarda Yalova’nın doğusu sanayi, batısı ise turizm alanı olarak işlendi.Yani 9 OSB ninde içinde olduğu bölge dahil olmak üzere Yalova’nın 2035 ten sonra tüm çöpleri Esenköy-Armutlu arasında planlarda tespit edilen 100 dönümlük bir alana çöpler boşaltılacak. Yapılan hesaplara göre 2035 yılında nüfusu 667.500 olarak hesaplanan Yalova’nın yine hesaplamalara göre günlük çıkacak olan günlük 759 ton(Kestirim katı atık) atık Armutluda yapılacak olan çöp depolama alanına dökülecek.

Yalova, Akdeniz Model Orman Ağı’na dahil oldu

2011 yılında kasım ayında yapılan Uluslararası Model Orman Ağı Çalıştayı’na da ev sahipliği yapan Yalova, İspanya’da 2008 yılında kurulan Akdeniz Ormancılık Model Ağı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nün de bu ağa katılmasının ardından 2011 yılında Akdeniz Model Orman Ağı’na üye oldu. Akdeniz Model Orman Ağı’na İspanya’da Urbion, Fas’da Ifrane ve Türkiye’de Yalova Model Ormanı gösterilirken, İl de her geçen gün Ormanlık alanlarında taş ocakları yapımına izin verildi. Tarım alanları fabrikalara verildi.

Ormanlar yavaş yavaş yok ediliyor

Yapılmakta olan OSB’lerden çıkacak olan atıkların nereye döküleceği açıklanmazken, Turizm alanı olan Armutlu’da ormanlık alanları rüzgar santrali için binlerce ağaç yok edildi.

Nüfus oranında artış

İl’in 1/50 bin lik planlarında 2035 yılına göre nüfus Altınova 99.000,Merkez 261.000,Armutlu 38.700,Çınarcık 100.500,Çiftlikköy 150.300,Termal 17.100 olarak hesaplanırken günlük olarak buralardan çıkacak olan 759 ton atık Armutlu’daki yeni depolama alanlarına dökülecek.

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 29.05.2018 tarihinde onaylandı. Yalova’daki meslek odalarının karşı çıktı 1/50.000’lik plana birçok meslek odası itiraz etmesine rağmen Yalova’daki kısıtlı olan tarım arazileri yok edildi ve şimdide Armutlu ’ya çöp depolama alanı planlara işlendi.

Karar onaylandı

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G21C, G22C, G22D, G23D, H21B Plan Paftaları, Lejant Paftası, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 12.11.2020 tarihinde onaylandı.

YORUM EKLE