Deniz Dolgusu Durduruldu

Esenköy Belediyesi tarafından başlatılan deniz dolgu çalışmaları Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından durduruldu.

 Deniz Dolgusu Durduruldu

Esenköy Belediyesi tarafından başlatılan deniz dolgu çalışmaları Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından durduruldu.
Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü, Esenköy Belediyesinin geçtiğimiz haftalarda başlattığı deniz dolgu çalışmalarına müdahale ederek durdurdu.  Çevre ve Şehircilik Yalova İl Müdürü Osman Ulukaya yaptığı açıklamada " 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. ve 7. maddelerinde Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda,kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyıda uygulama imar planı kararı ile İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane,tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler,… yapılabileceği, doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen arazilerde uygulama imar planı kararı ile 6. maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanlarının düzenlenebileceği belirtilmiştir" denildi.


Ulukaya açıklamasını şu sözlerle sürdürdü, "Bu kapsamda; İlimiz Çınarcık İlçesi Esenköy Beldesi sınırları içerisinde Köyiçi mevkiinde yapılan dolgu faaliyeti, İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca mahallinde incelenerek  A363911 sayılı tutanak ile  söz konusu dolgu işlemi durdurularak, gereğinin yapılması amacıyla Çınarcık Kaymakamlığına iletilmiştir. Esenköy Belediye Başkanlığı’nca İl Müdürlüğümüzün 05/01/2017 tarihli ve 48 sayılı yazısı ile yapılan uyarısı ve belirtilen faaliyet durdurma kararı üzerine, faaliyetin dolgu imar planı çalışmaları tamamlanıncaya kadar durdurulduğu bildirilmiştir. Ayrıca İlimiz Çınarcık ilçesi, Koru Beldesi sınırları içinde, Çiftlik Mevkiinde bulunan bölgede Bakanlığımızca 06/02/1976 tarihinde onaylı kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) yürüyüş yolu ve duvar inşası çalışmalarına yönelik ruhsatsız ve kıyı/dolgu alanı uygulama imar planı olmaksızın sürdürülen bölgedeki yapım faaliyetlerine ilişkin 16/02/2017 tarihli arazi tespit ve yapı durdurma tutanağı düzenlenerek yasal gereklerinin yerine getirilmesi için Koru Belediye Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulmuştur" 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Recep özdemir
Recep özdemir - 5 yıl Önce

yalova belediyesi büyükşehir belediyesi olursa eğer sağ dişimi kıracağım söz veriyorum yalova