DSİ, “Gökçe Barajı’nda tek kurtuluş var” diyor

Yalova’nın tek içme suyu havzası olan Gökçe Barajı’nın yakın çevresini imara açacak olan özel hüküm çalışması ile ilgili olarak TEMA’nın açtığı dava sürüyor. Ancak Mimarlar Odası’ndan TEMA’ya ulaşan belgeler, özel hüküm çalışmasına altlık olan ‘Termal’in turizm alanı ilanı kararı’ ve ‘1/25 binlik Turizm Çevre Düzenlemesi Planı’ aşamalarında su kaynağı ile ilgili en ciddi veriyi sağlayacak olan DSİ’nin görüşünün bile alınmadığını ortaya koyuyor.

DSİ, “Gökçe Barajı’nda tek kurtuluş var” diyor
DSİ ile bakanlık arasındaki yazışmalarda, Gökçe Barajı’nın ömrünün 2010 yılına kadar olduğu, şimdiye kadar ek depolamaların ilavesiyle bu sürenin uzatılmaya çalışıldığı ifade edilerek, içme suyu havzası için tek çözümün olduğu belirtiliyor. Bu tek çözüm, Gökçe Barajı’nın yan havzası olan Kurtdere havzasından Gökçe Barajı rezervine su aktarımı yapılmasını içeriyor. Yetersiz kalması halinde de barajın üst havzasında ek bir depolama yapılması öngörülüyor. DSİ’ye göre, Yalova’nın içme suyu havzasını gelecek nüfuslara taşımak için başka bir çare yok.

Mimarlar Odası TEMA’yı uyardı

Termal’de bulunan Gökçe Barajı etrafındaki alanlar, Termal Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2010/4995 sayılı oluru ile Yalova Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi talebiyle ilgili TEMA yargıya başvurmuştu. Gökçe Barajı Özel Hükümleri’nin Çevre Düzeni Planı’na işlenmesiyle ilgili olarak İl Genel Meclisi ise açılan bu davanın sonucunun beklenmesi yönünde karar almıştı. Termal Belediyesi Çevre Düzeni Planı revizyonlarıyla ilgili olarak bakanlığa gönderdiği dosya ile özel hükümlerin plana işlenmesini talep etmişti.  TMMOB Mimarlar Odası, TEMA’ya gönderdiği dosya ile DSİ’nin olumsuz görüşünü iletirken, TEMA’nın da bu konudaki müdahilliğini devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

DSİ’nin görüşü alınmadan planlamalar yapılmış

Görüş yazısında DSİ’nin planlama aşamalarında görüşlerinin sorulmadan planların yapıldığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Çevre Bakanlığı ile DSİ arasındaki yazışmaya göre, DSİ yetkilileri, 2006’da Gökçe Barajı Özel Hüküm Belirleme Çalışması’na dayanak olan “Termal turizm bölgesi” ilan kararında da, 2008’de yürürlüğe giren 1/25 bin ölçekli Turizm Çevre Düzenlemesi Planı’nı yaparken de DSİ’nin görüşünü sormamış.  Mimarlar Odası, bu durumun hem Yalova’da gerçekleştirilmesi planlanan turizm faaliyetleri ile DSİ’nin projeleri açısından çakışmaya yol açtığını, hem de alternatif su kaynağı olmayan Yalova’nın içme suyu kaynağının korunmasını güçleştirdiğini ifade ediyor.

Tek bir alternatifimiz var!

Su kaynaklarıyla ilgili olarak kamu yararını gözeterek bilim ve tekniğe uygun çalışmalar yapmak görevinde olan DSİ’nin 2009/873 sayılı görüş yazısında ise, “1979 yılında onaylanan Yalova Gökçe Barajı planlama raporu ile Çınarcık-Altınova-Karamürsel-Gölcük’ün 2010 yılına kadar olan su ihtiyaçlarının karşılanmasının planlandığı, zamanla sisteme farklı depolamaların ilavesiyle projeksiyon süresinin uzatılmaya çalışıldığına yer verilerek, “Kış ve yaz nüfusunda turizm kenti olması nedeniyle farklılıklar olan Yalova’ya arz edilen su miktarı farklılık göstermektedir. Gelecekte, Yalova ve çevresine sağlıklı ve sürekli su verilebilmesi amacıyla havzada devam eden etüt çalışmalarıyla sunulacak su miktarı artırılmaya çalışılmaktadır” deniyor. DSİ Genel Müdürlüğü, Gökçe Barajı’nın yan havzası olan Kurtdere havzasından Gökçe Barajı rezervine su aktarımı yapılmasını, bunun yetersiz kalması durumunda ise Gökçe Barajı yukarı havzasında ilave bir depolama ile su potansiyelinin artırılmak istendiğini, ikinci bir alternatifin olmadığını belirterek özel hüküm belirleme çalışmasına itiraz etmiş.  Mimarlar Odası da, Gökçe Barajı su havzasında imar yapılaşmasına yol açacak turizm planlamalarının DSİ’nin olumsuz görüşüne rağmen Çevre Bakanlığı’nın teknik otoritelerinin bunu dikkate almamasını anlamanın mümkün olmadığını belirtiyor.
YORUM EKLE

banner137

banner138