Gültekin'den sert tepki

Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin, 1/50 binlik Çevre Düzeni Planının şeffaf bir şekilde yapılmadığını, bu konuda akademik odaların sürece dahil edilmediğini dile getirdi.

 Gültekin'den sert tepki

Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin,  1/50 binlik Çevre Düzeni Planının şeffaf bir şekilde yapılmadığını, bu konuda akademik odaların sürece dahil edilmediğini  dile getirdi.
Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin Yalova'nın anayasası olarak kabul edilen ve alt ölçekli planlara yön verecek olan 1/50 binlik Çevre Düzeni Planının yapım aşaması ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Gültekin özellikle akademik odaların sürece dahil edilmediği gibi tam bir bilgi kısıtlaması ile de burun buruna geldiklerini vurguladı. Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi tarafından yürütülmekte olan 50 bin ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı; İlimizin marka şehir olabilmesi ve bölgemiz içerisinde rekabet edebilirliğinin artabilmesi açısından fırsat niteliğinde olduğu aşikardır.


Ancak 2015 yılında çalışmalarına başlanılan ve sonuç aşamasına gelindiği itiraf edilemeyen, sorulduğunda kaçamak cevaplar verilen, en dikkat çekeni ise belediyelere ve görüş alınan kurumlara dahi plan örneğinin verilmediği, sadece  sözlü ifadelerle anlatılarak kapalı kapılar ardında kararlar verildiği bilinen , göstermelik toplantılar yapılıp, tutanak adı altında katılım sağlanmaya çalışılan,  slayt Showlar niteliğinde toplantılar yapılarak  üst ölçekli çevre düzeni planı elde edilmeye çalışılmaktadır.


Abesle iştigaldir ki, resmi kurum olan İl Özel İdaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen yetki ile kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Çevre Düzeni Planı yapması gerekirken, kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak planı hazırlamış ve onay aşamasına getirmiştir.


Şimdi Yalova halkımıza soruyorum; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde '…Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır..'  denmesine rağmen;


Mimarlar odası Temsilciliğimiz olarak 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planının  yapılma kademelerinde ; yönetmelikte belirtilen yöntemlerle görüş alındığı kanaatini taşımamaktayız. Çünkü bu aşamalarda İl Özel idaresi ile yüklenici firma arasındaki sözleşme gereği toplantıların yapıldığı onun dışında hiçbir şekilde sözleşmelerinde yer almadığından yönetmelikte belirtilen katılımcılığın sağlanmadığını, hatta biraz daha durumun netleşmesi açısından söylemek gerekirse kamu ve belediyeler yönünün bile anlaşılır kanun ve yönetmeliğe uyulmadan yapıldığı geçen süreden bellidir.

Yalova'mızın geleceği için son derece önemli olan üst ölçekli plan çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılabilmesi amacıyla kamu yararı ve şeffaf katılım ilkesi gözetilerek, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yeterince bilgilendirilmesi, ilimizin geleceği hakkında meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının değerli görüşleriyle bütüncül bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir.

  Meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımlarının sağlanarak farklı disiplinler ve uzmanlık alanlarının görüşleriyle birlikte hazırlanması ve yürütülmesi planlamanın gereğidir.

 Başarılı ve doğru bir planlama çalışması yürütülebilmesi amacıyla tüm meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımının sağlanması, yapılan çalışmalar hakkında kamuoyu bilgilendirilmedir.

Bu kapsamda; Kentimiz  için sağlıklı bir planlama yaklaşımı sürdürmek ve tüm sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, özel sektör temsilcileri ve kamuoyu ile birlikte ortak çalışma yürütülebilmek adına çalışmanın hangi aşamada olduğunun, öngörülen 1/50 bin Ölçekli Çevre Düzeni Plan taslağının ve alternatif planların bizlerle şeffaf bir şekilde paylaşılması ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Bu zamana kadar gelinen noktaya bakıldığında Sivas ilimize ait türküdeki gibi  Yalovalılar olarak 'İlimizin marka şehir olabilmesini, bölgemiz içerisinde rekabet edebilirliğini, kültürel kimliğimizi ve fonksiyonel işlevlerimizin belirleyici olacağını  hep umarız…' bir umuttur Yalova der dururuz aşkla hem de …

Onun içindir ki; Biz Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği olarak İl Özel İdaresince, Yalova Çevre  ve Şehircilik Müdürlüğünce, 1/50 bin ölçekli Yalova ili Çevre Düzeni Planına şeffaflık ilkesinin  yer almadığını belirtiriz" dedi.

 

 

 

YORUM EKLE

banner137

banner138