İl Genel Meclisi Eylül Gündemi açıklandı

Yalova İl Genel Meclisi’nin 2012 Yılı Eylül Ayı gündemi açıklandı.

İl Genel Meclisi Eylül Gündemi açıklandı
3 Eylül Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonu’nda başlayacak olan görüşmeler, Cuma günü yapılacak 5.birleşimle son bulacak. 16 maddeli Eylül gündeminde istifa eden katip üye İbrahim Akay’ın yerine yeni katip üye seçimi, Safran-Kurtköy içme suyu sorununun çözümü, Nato Yolu’nun yenilenmesinin hızlanması için Armutlu bölgesinde asfalt tesisi kurulması, VOPAK Marmara Terminali için sağlık koruma bandı mesafesi belirlenmesi için üniversitelere rapor hazırlatılması teklifi gibi konular ele alınacak.

 

Meclis Gündemi şu şekilde :

Birinci Birleşim:

İl Genel Meclisi katip Üyeliğinden istifa eden İbrahim AKAY’ın yerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla yeni katip üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi,

İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 32. maddesi gereğince İl Milli Eğitim Danışma Kurulunda 2012-2013 eğitim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin seçilmesi konusunun görüşülmesi,

İlimizin Merkez İlçesi, Safran Köyü, içme ve kullanma suyu sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereğince İlimizin Merkez İlçesinin, Kurtköy Köyü, Oda mevkii sınırları içerisinde bulunan kaynak suyundan adı geçen köye içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

İlçe ve Belde Belediyelerinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ancak ilgili belediyelerin iş makinesi ve teknik personel yetersizliği nedeniyle yapamadıkları yol bakım ve onarım işlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi kapsamında hazırlanacak protokol çerçevesinde akaryakıt ve diğer giderlerin ilgili belediyeler tarafından karşılanması ve İl Özel İdaresi çalışmalarının aksatılmaması kaydıyla İl Özel İdaresi iş makineleri imkanlarıyla yapılmasıyla ilgili İl Genel Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 176 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun görüşülmesi,

 

İkinci Birleşim:

Armutlu-Çınarcık-Şenköy-Esenköy-Teşvikiye ve Termal alternatif transmisyon projesinin uygulanabilmesi amacıyla İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ve kazı sebebiyle bozulacak yollar için trencher ile yapılan kazılarda yol geçiş ücreti ile birlikte kazı genişliği ve teknolojiye göre takdir edilecek bir yırtılma payı hesaplanarak tahsil edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan köylerimizin alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için gelir kaynaklarının arttrılması amacıyla çözüm yollarının aranması ve İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin sürekli gelir getirici projelerde değerlendirilerek alternatif gelir kaynaklarının  hayata geçirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 

Üçüncü Birleşim :

Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova Yolu, Armutlu Şehir Geçişi Km:0+000-7+729 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı (BSK) İşleri Projesi”nin bir an önce tamamlanarak hizmete açılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak alt ve üstyapı malzemesinin temininde kullanılmak üzere Armutlu Çevre Yolu Km:4+050-4+220 arası sol tarafta bulunan 15 nolu pafta, 6031, 7184 ve 7185 nolu parseller üzerinde Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi ve Plent Miks Tesisi (PMT) kurulması için geçici izin verilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Orman Enerji ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,      

İl Özel İdaresinde çalışan ve 5620 Sayılı Kanunla daimi işçi statüsüne geçirilen personelden bağlı bulunduğu Koop-İş Sendikasından ayrılarak Yol-İş Sendikasına geçen işçilerin 01.03.2011- 14.06.2012 tarihleri arasındaki döneme ait maaş farkları ve yapılan zamlı maaşları karşılamak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okuması ve müzakere edilmesi,

 

Dördüncü Birleşim :

İlimizin Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Tavşanlı-Geyikdere bağlantı yolunun stabilize bakım ve onarımının yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okuması ve müzakere edilmesi,

10.  İl Özel idaresi makine parkında atıl durumda bulunan Mercedes marka 77 AV 195 pilakalı damperli kamyonun tamir ve bakım onarımının yaptırılarak Arozöze dönüştürülmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmsi,

     Beşinci Birleşim :

11.  İlimizin  Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyünde yapımı tamamlanan kanalizasyon isale hattının köy yakınında açığa akması insan ve çevre açısından risk teşkil etmekte olduğundan, söz konusu kanalizasyon eksikliklerinin tamamlanarak köye çökertmeli fosseptik çukuru yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12.  İl Özel İdaresi makine parkında arızalı ve atıl durumda bulunun 1986 model Komatsu (GD 655-A) marka Greyder’in Çınarcık Belediyesinin talebi doğrultusunda Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

13.  İl Genel Meclisinin 04/11/2011 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü mevkiinde Vopak Terminal Marmara Depolama Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Kimyasal Depolama Tesisi ve İskele Genişletme Projesi ile ilgili Sağlık Koruma Bandı mesafesinin belirlenmesi için Üniversitelerden hizmet satın alınması konusunun görüşülmesi,

14.  Önergeler, dilek ve temenniler,

15.  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

16.  Kapanış.

YORUM EKLE

banner137

banner138