İzinsiz Yardım Toplayanlara Ağır Cezalar Yolda

Yalova Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, son zamanlarda izinsiz yardım toplayan dernek ve kişilere uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İzinsiz Yardım Toplayanlara Ağır Cezalar Yolda

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Son zamanlarda bazı derneklerin ve kişilerin izinsiz yardım topladıklarına dair duyumlar alınmıştır. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde izin almadan yardım toplayanlar hakkında uygulanacak cezalar kanunun 29. Maddesinde belirtilmiş, bu hükümlere ait adli ve idari para cezaları tablo halinde ekte gönderilmiştir. Yardım toplama, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere toplanır. Yardım toplamak için eklenecek başvuru belgelerinden; yapım işlerinde (okul, cami, sağlık ocağı...vb.) mühendis veya mimarlardan o iş için düzenlenen tasdikli keşif özeti örneği, Dernek ve vakıflarda Yönetim Kurlu Kararı, gerçek kişilerde üç kişiden oluşturulan sorumlu kurul tarafından DERBİS sistemi üzerinden müracaat dilekçesi ile ikişer fotoğraf eklenir. Sağlık işlerinde ise; talep edilen yardımın niteliğine göre Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kurumların il müdürlüklerinden alınan görüş ile 2860 sayılı Yardım Toplam Kanunun kapsamında değerlendirilmesi yapılarak yardım toplama talebine karar verilmesi gerektiğinden, kişi hastanede tedavi görüyor ise heyet raporu daha önce raporu var ise bu rapor ile ailesinin sosyal güvencesi olup olmadığına dair belgelere ek olarak ikişer fotoğraf, Dernek tarafından toplanıyor ise bunlara ek olarak Dernek yönetim kurulu, Gerçek işiler tarafından yardım toplanıyorsa üç kişiden oluşturulacak sorumlu kurulun İl Sivil Toplumla İlişkiler müdürlüğüne müracaat etmeleri veya DERBİS üzerinden taleplerini bildirimleri gerekmektedir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre izin almaları, aksi takdirde izin almadan yardım toplayanlara kanunun ön gördüğü adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.”

2022 YILINDA 2860 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2860 SAYILI KANUN 29. MADDESİ

MİKTARI

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Alt sınır 7.429,00 – 148.607,00  TL

Arası İdari Para Cezası verilir.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Alt sınır 14.860,00- 297.215,00 TL’ye

Arası İdari Para Cezası verilir.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

7.429,00 TL

İdari Para Cezası ile Cezalandırılır.

 

Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine, beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Alt sınır 7.429,00 -148.607,00 TL’ye

Arası  İdari Para Cezası verilir.

İzin verilen yardım toplama şekli dışında 5 inci maddede belirtilen diğer yardım toplama şekillerine göre izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Alt sınır 7.429,00 -29.721,00 TL’ye

Kadar İdari Para Cezası

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Alt sınır 7.429,00 -29.721,00 TL’ye

Kadar İdari Para Cezası

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin Türk lirası idari para cezası verilir.

1.485,00 TL

İdari Para Cezası  ile Cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

İzinsiz toplanan yardımların Mülkiyetinin Kamuya geçmesine karar verilir.

YORUM EKLE