Karahan, “Bayat ekmeklerin hayvanlara verilmesi zararlı”

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Selim Karahan, Başbakan Erdoğan tarafından Ocak ayında başlatılan ‘ekmek israfını önleme kampanyası’nın başarıyla sürdürüldüğünü ve kampanyanın ana hedefinin ekonomik ve sosyal zararı ciddi boyutlarda olan ekmek israfı konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak, israfın önlenmesine dair bir bilinç oluşturmak ve israfın azaltılmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, bayat ekmeklerin hayvanlara verilmesiyle ilgili olarak çeşitli belediyeler tarafından yürütülen kampanyaları ise eleştirdi.

Karahan, “Bayat ekmeklerin hayvanlara verilmesi zararlı”
“Ekmeğin hayvana verilmesi israftır”

Karahan, bayat ekmeklerin hayvanlara verilmesinin ekonomik olarak israfa neden olmakla beraber hayvan sağlığı bakımından da sakıncalı olduğunu belirterek, “Başta belediyeler olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlar, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na destek olmak amacıyla bayat ekmeklerin ziyan olmadan hayvanlara verilerek değerlendirilmesi için “bayat ekmeklerin toplanması” çalışmalarını yürütmektedirler. Ancak Kuruluşumuzca yaptırılan ve kampanyanın temelini oluşturan Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması’na göre; ekmeğin, insan gıdası olarak kullanılmayıp hayvanlara verilmesi de “israf” olarak kabul edilmektedir” dedi.

“Evsel atıklar, restoran artıkları da verilmemeli”

1 kg’lık ekmeğin bedeli ile 4 kg kesif yem alınabildiğini ve insan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zamanın da israf edilmekte olduğunu kaydeden Karahan, “Hayvanlara verilmek üzere bayat ekmek toplanması halinde, henüz bayatlamamış olan ekmekler iyi niyetle toplama kutularına atılabileceğinden israf da artabilecektir. Hem bayat ekmeklerin yanında küflenmiş ekmeklerin de toplama kutularına atılması hem de toplanan bayat ekmeklerin toplama kutusunda zamanla küflenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Toplanan küflü ekmeklerin hayvanlar tarafından tüketilmesi, hayvan sağlığı bakımından risk teşkil etmektedir. Bayatlayan ekmeklerin hayvanlara verilmesi, metabolizmalarını bozucu etkiler doğurabilmektedir” diye konuştu. Yasada ‘Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan Maddeler Listesi’nde ev atığı gibi katı kentsel atıklar ile restoran ve yemekhane artıklarının da sayıldığını ve bu sebeple doğrudan hayvanların beslenmesi amacıyla kullanılacak kesif ve kaba yem yerine ekmeğin kullanılması, hem ekonomik bakımdan israfa neden olmakta hem israfı artırıcı riskler taşımakta hem de hayvan sağlığı bakımından sorunlar doğurmakta olduğunu ifade eden Karahan, “Bayat ekmeklerle ilgili olarak, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve muhafazası gibi bayatlamayı önleyici tedbirlerin alınması ile bayatlayan ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici çalışmaların yapılması uygun olacaktır. Dolayısıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları, ekmek israfının önlenmesinde başarıya ulaşılması bakımından önem arz etmektedir” dedi.

YORUM EKLE

banner137

banner138