Körfez Köprüsü’nün ÇED muafiyeti için yeni yönetmelik

Bakanlar Kurulu’ndan geçen geçici 3.madde değişikliği ile, 1993 yılından önce planlanan projeler için meslek örgütleri ve çevrecilerin kazandıkları ÇED muafiyetinin iptali kararı bir kez daha by-pass edildi.

Körfez Köprüsü’nün ÇED muafiyeti için yeni yönetmelik
Çevreci stk’ların 26 Mart’ta Danıştay’da kazandıkları dava ile Gebze-İzmir Otoyolu ve Körfez Köprüsü, 3. Köprü, Akkuyu Nükleer Santrali, Hasankeyf Ilısu Barajı gibi çok tartışılan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin işletilmesi kararı çıkmıştı. Ancak aradan bir hafta geçtikten sonra yürütme, yargının verdiği kararı bertaraf edecek bir geçici 3.madde değişikliğini onayladı.

Onaylanan değişiklik maddesi, “23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislere, Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz” ibaresini içeriyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası gibi meslek kuruluşları, bu geçici madde değişikliğinin iptali için de dava açacaklarını duyurdu. Hükümetin yaklaşımı ise, projelendirme ve ihale aşamasını geçerek yatırıma başlanan dev projelerin yapımıyla ilgili yapılan anlaşmalar gereğince herhangi bir zaman kaybına mahal vermemek olarak ifade ediliyor. Geçici madde, yapımı süren Körfez Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile ilgili ÇED toplantısı yapılmasının da önüne geçiyor.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138