Korunan Alan Planlarında yönetmelik değişikliği

Korunan Alan Planlarında yapılacak uygulamaları içeren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yönetmelik değişikliği ile ilgili bilgi veren Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle, Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda planın daha sıkı koruma kararları içermesi halinde yürürlüğünün devamının sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

 Korunan Alan Planlarında yönetmelik değişikliği

Korunan Alan Planlarında yapılacak uygulamaları içeren  yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yönetmelik değişikliği ile ilgili bilgi veren Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle, Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda planın daha sıkı koruma kararları içermesi halinde yürürlüğünün devamının sağlanması hedeflenmektedir” dedi.


Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili yeni düzenleme hakkında bilgi veren İl Müdürü Ulukaya, “Kıyı yapılarında uygulamaya ilişkin sürecin hızlandırılması, Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda planın daha sıkı koruma kararları içermesi halinde yürürlüğünün devamının sağlanması, Tescilli ağaçların bulunduğu alanlarda planlama sürecinin belirlenmesi, Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin sürecin düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu itibarla, alanların korunmasına yönelik Bakanlığımızca yapılan planlama çalışmalarının daha hızlı ve etkin biçimde yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 13/A maddesi kapsamındaki milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının incelenmesi ve onaylanması aşamalarının açıklandığı “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair 2017/1 sayılı Genelge”  Bakanlığımızca yayımlanmıştır” dedi.

YORUM EKLE