Müsilaj için Yalova’ya geliyorlar

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu yarın Yalova’ya geliyor.

Müsilaj için Yalova’ya geliyorlar

Meclis Araştırma Komisyonu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale’ye gelerek müsilaj için araştırma yapacak. Meclis Araştırması Komisyonumuzun aldığı karar gereğince, 7-8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizinde ve Marmara Denizine kıyısı olan illerde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale) incelemelerde bulunulacaktır. Ek’te yer alan Çalışma Ziyareti Programı çerçevesinde, - Arıtma tesisi projelerinin incelenmesi ve yetkililerden bilgi alınması, - Arıtma Tesislerinde incelemeler gerçekleştirilmesi, - Marmara Denizi üzerinde müsilajın olup olmadığı hususunun Marmara Denizi’nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevresinde gemi-tekne; Kocaeli çevresinde deniz uçağı marifetiyle gözlenmesi; - Deniz derinliklerinde ve deniz tabanında Müsilaj varlığının Büyükada açıklarında yapılacak dalışlarla kontrol edilmesi, Planlanmaktadır.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU HAKKINDA KISA BİLGİ

Marmara havzasındaki yoğun nüfus nedeniyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların yeterli arıtmaya tabi tutulmadan Marmara'ya ulaşması kirliliğin artışına neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliğiyle de deniz suyu sıcaklığının da yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bunlar denizlerdeki ekolojik yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Kirlilik miktarının artışına, deniz suyu sıcaklığının yükselişi ve Marmara Denizi'nin durgun yapısı eklendiği zaman müsilaj sorunu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu üç faktör bazı plankton türlerinin daha hızlı çoğalıp sorunun büyümesine neden olurken bu bölgede yaşayan 25 milyon üzerindeki insanımızın yaşam standardını da olumsuz yönde etkileyeceği anlaşılmaktadır.

2021 Haziran başında daha görünür hale gelen müsilaj sorunuyla ilgili Bakanlıklar tarafından hızla çalışmalara başlanmıştır.

Bir yandan temizlik ve denetim faaliyetleri yürütülürken; Marmara Denizindeki kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Marmara Denizi Havzası'nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla “MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI” hazırlanarak, 06.06.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında; “MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU” oluşturulmuştur.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında; Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın yürüttüğü ve alanında değerli çalışmalar yürüten 21 akademisyenden oluşan “MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU” Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulmuştur.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 bin metreküpün üzerinde müsilajın temizliğini ve Marmara Denizinin ilk 20 metre yüzeyinde müsilaja rastlanmadığı; ayrıca bu süreçte 10 bini aşkın denetimin gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Müsilaj sorunuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi de hızla harekete geçmiş; yalnızca ekolojik değil, ekonomik ve sosyal etkileri de bulunan ve başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespit edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Anayasamızın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması Komisyonumuz; 5 siyasi parti grubunca verilen 10 adet önergeyle 10.06.2021 tarihinde, 1287 sayılı Kararla kurulmuştur.

Komisyonumuz 19 milletvekilinden oluşmaktadır. Komisyon Başkanlığını İstanbul Milletvekili Mustafa Demir yürütmektedir. (Diğer üyeler için https://www.tbmm.gov.tr/MeclisArastirmasiKomisyonlari/Musilaj-KomisyonUyeleri )

8 Temmuz 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; görev süresinin tamamlanacağı 8 Kasım 2021 tarihinde kadarki çalışma sürecinde Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve konuyla ilgili bilim insanlarının bilgisine başvuracak; yerinde incelemeler ile istişare toplantısı gerçekleştirecek gerektiği takdirde bilgi ve belge talebinde bulunarak konuyu tüm boyutlarıyla irdeleyecektir.

Komisyonda yapılan görüşmeler, incelemeler ve Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin derlenerek çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir Rapor hazırlanarak Meclis Başkanlığına ve yürütme organlarına sunulacaktır. Raporumuz ayrıca kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Komisyonumuzun Çalışmaları;

Komisyon çalışmaları kapsamında ilk olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin BİRPINAR; 14 Temmuz 2021 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI Komisyona davet edilerek dinlenmiş; müsilajın nedenleri, müsilajın giderilmesi konusunda yürütülen faaliyetler ve müsilaj benzeri oluşumların önlenmesi için yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

3-4 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Komisyon toplantılarında çoğunluğunu Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim Kurulu Üyelerinin oluşturduğu farklı disiplinlerden bilim insanlarından konuya ilgili bilgi alınmış ve önerileri değerlendirilmiştir. 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü İstanbul’da İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yalova ve Çanakkale İl Belediye Başkanlarının davet edildiği “İstanbul İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan DEMİR, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif MERMUTLU, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet AKA, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)Genel Müdürü İzzet GÜNAL, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı V. Ramazan Alpaslan KURTOĞLU, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih ŞAHİN ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan MUTLUAY ile ilgili görevliler katılmıştır. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda müsilaj sorunu ve Marmara Denizinde yaşanabilecek benzer sorunlarla mücadele çerçevesinde Marmara Denizi havzasında bulunan yerel yönetimlerin temsilcilerinden, müsilaj sorununa yönelik yürüttükleri faaliyetler ile alınması gereken tedbirlere yönelik önerileri hakkında bilgi alınmış ve Komisyon üyelerinin de katılımıyla değerlendirmelerde bulunulmuştur.

8 EYLÜL 2021, ÇARŞAMBA (KOCAELİ - YALOVA - BURSA)

08.00-08.45 Kahvaltı

08.45-09.30 Kocaeli Başiskele’ye Hareket

09.30-10.30 Kocaeli Başiskele Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İncelemesi

10.30-10.50 İzmit Körfezine Geçiş (Araç: TBMM Başkanlığı Tahsisli Otobüs)

11.00-12.15 İzmit Körfezi İncelemesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz Uçağı ile – 6 Kişilik Gruplar Halinde)

12.15-13.15 Yalova’ya Hareket

13.30-14.15 Öğle Yemeği (Yalova - Balık Lokantası)

14.30-15.30 Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İncelemesi

15.30-16.30 Gemlik Körfezine Hareket (Araç: TBMM Başkanlığı Tahsisli Otobüs)

16.30- 17.30 Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İncelemesi (Orhangazi- Gemlik Yolu Üzerinde)

17.45-19.30 Gemlik Körfezi İncelemesi (Yer-Tekne: Gemlik İskelesi-Black Perla)

19.30-20.30 Akşam Yemeği -Yer: Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisi (Gemlik)

20.30-22.00 Bandırma’ya Hareket (Araç: TBMM Başkanlığı Tahsisli Otobüs)

22.00- Konaklama (Bandırma Grand Asya Otel)

YORUM EKLE