“Okula Değil Oluşacak Tehlikeye Karşıyız”

Yalova Mimarlar Odası yönetimi yaptığı açıklama ile Meteoroloji alanına okul yapılmasının yanlış ve hatalı olduklarını düşündükleri için karşı olduklarını açıkladı.

“Okula Değil Oluşacak Tehlikeye Karşıyız”

Meteoroloji alanındaki okul inşaatı tartışması halen tüm sıcaklığı ile Yalova gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda burada okul yapılmasına karşı olduklarını açıklayan akademik odalar arasına Yalova Mimarlar Odası da katıldı. Bir açıklama yayınlayan oda yönetimi, “Okul yapılmasına değil, yapılacak okulun mesleki anlamda yaratacağı yaşamsal tehlikelerine karşıyız” dedi.

Yalova Mimarlar Odası tarafından yayınlanan açıklamada şu detaylar yer aldı, “Yalova ili 324 Ada, 145 Parsel üzerinde bulunan Meteoroloji Alanı ve 146 parselde bulunan yeşil alan üzerinde planlanan ilkokul çalışmaları mahkeme yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen, hukuksuz bir şekilde başlatılmıştı.Bir yandan 1/50.000 Yalova ili çevre düzeni planları yapılırken öte yandan;yangından, mal kaçırır gibi yeşil katliam başlatıldı. Ancak ne acıdır ki bu sefer kentimiz tarihe adını bir çınar dalını kesmemek için Atatürk tarafından yürütülen köşk ile değil; ilkokul projesine uymadığı için Yürütülen Ağaçlar ile kazındı.Eğitime son derece önem veren mimarlar odası olarak; okul yapılmasına değil, yapılacak okulun mesleki anlamda yaratacağı yaşamsal tehlikelerine karşıyız. Bölgede bir ilkokul yapılacaksa konu ile ilgili meslek uzmanlarına danışılarak ve hatta çalıştaylar,konferanslar vb. organizasyonlar yapılarak olgun hedefler oluşturulmalıdır. Konu ile ilgili bir önceki basın açıklamamızda;kentimize karşı bu sorumsuz ve saygısız davranışlarla ilgili ‘Suya yazı yazmayın’ demiştik. Nitekimkonu alan üzerindeki ağaçlar,uzmanlarınca tekrar tutmaları zor ihtimal olarak görülmesine rağmen tahribata uğradı ve geri dönülmez bir hal aldı. Kısacası kamu malına zarar verilerek hukuksal boyutta uzun süreçli bir suç işlendi. Bölgede ruhsat almaksızın yapılan işlemlere son vermek adına ilgilileri göreve davet ediyoruz. Alanın mühürlenerek inşaat yapım faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyoruz.1/50000 Yalova Çevre düzeni planlarında “Merkezi iş alanı” olarak görülen bölgede ısrar ve aceleyle okul yapılmak istenmesi ve hukuk dışı davranışlar sergilenmesi ister istemez kafalarda büyük soru işaretleri bırakıyor. Belki de kısa sürede çalışmaları tamamlanacak olan kent planı üzerinden şimdiden ihlaller ve geri dönüşü zor çıkmazlar oluşturuluyor.Kent giriş güzergahı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü,İDO, Marina, AVM, Minibüs ve otobüs garajı,  katlı otopark, pazaryeri,Amfi tiyatro,Belediye hizmet binası, Valilik-emniyet binaları,Jandarma komutanlığı, şehir merkezi ve tüm bunların üzerine 17:00-20:00 saatleri arası mesai dağılmasıyla tam anlamıyla felç olan bölge trafiğine ek olarak planlanan okul ulaşımtrafiği de mimari açıdan büyük problemler getirecektir.Mevcut Atatürk ilköğretim okulunun da trafik durumu göz ardı edilmemelidir. Çocuklarımızı bu tehlikelerden hep beraber korumalıyız.Yalova artık gelişmiş bir kent olma yolunda önemli adımlaratıyor.Artık düşünülmeden alınan kararlar kısa süreçlerde büyük tehlikelere yol açıyor.Önemi yeterince kavranamayan 1/50.000 Çevre düzeni planlar için devlet resmi kurumları dahil olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünün de arasında yer aldığı yaklaşık 200 adet itiraz ile bakanlıkta tekrar gündeme alındı.Bu kadar itirazın olması kentimiz adına son derece ciddiendişelerin olduğunu göstermektedir. Analizi eksik kalmış bir planın getirisi mutlak büyük zararlar olacaktır. Böylelikle ister-istemez Felaket senaryoları akıllara geliyor. Biz kentimizi OSB kimyasal atıkları , tahrip edilen yeşil alanları, yoğunluktan kilitlenen ulaşım ağları ve  hatalı oluşturulan eğitim,sağlık, ticaret,turizm alanlarıyla hatırlamak istemiyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Yalova benim kentimdir’ sözüyle kucaklayarak hatırlamak istiyoruz”

YORUM EKLE