‘Sahil Şeridinin Kapatılması Söz Konusu Değildir’

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, araştırma sahilinden Yürüyen Köşk’e kadar uzanan sahil şeridinin kapatılmasıyla alakalı durumun söz konusu olmadığı kamuoyuna duyuruldu.

‘Sahil Şeridinin Kapatılması Söz Konusu Değildir’

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gündemi meşgul eden araştırma sahili konusuna açıklık getirdi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu bölgede 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile sahil şeridinin kapatıldığına ilişkin Yalova yerel basınında yer alan haberler hakkında açıklama başlığıyla yapılan duyuruda, “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu bölgede 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile sahil şeridinin kapatıldığına ilişkin Yalova yerel basınında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

İmar mevzuatına göre çevre düzeni planları uygulamaya esas olmayan ve alt ölçek planları yönlendiren şematik planlar olup, yalnızca uygulama imar planları uygulamaya esastır. Bu kapsamda; Yalova İli 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı da uygulamaya esas olmayıp, uygulama ancak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile belirlenebilecektir.

Bununla birlikte; kıyılarda yapılacak uygulama imar planları 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na tabi olup, Kanun’un 4. maddesi ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 4 ve 16. maddeleri kapsamında kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 m derinliğindeki alanların açık ve yeşil alan olarak düzenlenmesi esastır. Bu kapsamda; Yalova Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ilgili idaresince 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na uygun olarak hazırlanması, Kanun doğrultusunda sahil şeridinin uygulama imar planlarında açık ve yeşil alan olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Şu halde; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu bölgede halihazırda kamunun kullanımına açık olan sahil şeridinin; gerek uygulamaya esas olmayan çevre düzeni planı ile, gerekse 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre hazırlanması gereken ve uygulamaya esas olan uygulama imar planı ile kapatılması mümkün ve söz konusu değildir.

Sonuç olarak; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu bölgede 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile sahil şeridinin kapatıldığına ilişkin Yalova yerel basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE

banner137

banner138