Sıkı Denetimler Geliyor

İçişleri Bakanlığının 7 gün boyunca her gün ülke genelinde koronavirüs denetiminin yapılacağı açıklamasının üzerine toplanan İl Pandemi Kurulu, 7 gün boyunca yapılacak denetimleri açıkladı.

Sıkı Denetimler Geliyor

İl Pandemi Kurulu, önceki gün başladığı denetimlere 7 gün boyunca devam edecek. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ülke genelinde Covid-19 denetimi yapılacak. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.10.2020 günü Vali Muammer Erol başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı “Koronavirüs Salgını Ek Tedbirler” konulu genelgesi gündemi ile toplanarak; 1-Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durumun analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine, Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların özellikle yerel yönetimlerin takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların değerlendirilmesine, 2- 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine,

19 Ekim Pazartesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 Ekim Salı: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile otogar

21 Ekim Çarşamba: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Ekim Perşembe: Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 Ekim Cuma: AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim Cumartesi: Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim Pazar: Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,

3-Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının gerek belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile gerekse camilerden aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla vatandaşlara anons edilmesinin sağlanmasına, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.” 4-Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Covid­19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda 25.09.2020 tarih ve 75 nolu Hıfzıssıhha Kararımız ile alınmış olan gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına titizlikle devam edilmesine, Bu doğrultuda ayrıca izolasyondaki kişilerin tedbirlere uyup uymadığının takibini yapan birimlerin personel ihtiyacı olması halinde desteklenmesine, 5-29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen talimatlarla başlanan her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla(otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması uygulamasının Kararımız ekinde yer alan Ek­1’de belirtilen çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına, 6-Taşımacılık hizmetlerinde kullanılan tüm servislerin ( Öğrenci, personel, görevli v.b. taşıma ) 2 Kasım 2020 tarihine kadar araç içlerine kamera taktırmasına 7-İhtiyaç halinde il genelinde bulunan mahalli idarelerin ve kurumların koronavirüs ile mücadelede aktif görev almalarının sağlanmasına, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.”

YORUM EKLE