Toplanma Alanı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Yalova Valiliği tarafından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ve bu Kanun'un uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3.maddesi uyarınca ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler belli oldu.

Toplanma Alanı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ve bu Kanun'un uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3.maddesi uyarınca, ilimiz merkezinde 2023 yılı için ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, Valilik Makamının 13/01/2023 gün ve 20440 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup söz konusu yerlerle ilgili bilgiler çıkarıldı. İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk gösteren veya riayet etmeyenler hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi uygulanacak.

2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİN YAPILACAĞI YER VE GÜZERGAH ILE AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER

Yalova ili Belediye sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6na maddesi ile Kanun'un uygulanmasına dair Yönetmelik' in 3' üncü maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alan ve güzergahlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MEYDANI TOPLANTI ALANI

Toplanma Alanı: Gazipaşa Caddesi üzeri Deprem Anıtı; bireysel katılımlar için bu maddede belirtilen toplantı yeri.

Yürüyüş Güzergahı Toplanma alanı (Gazipaşa Caddesi) ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı arası.

Toplantı Yeri: 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı

Dağılma Yön ve Yerleri: Toplantı alanına çıkan Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Cengiz Koçal Caddesi ve Başbuğ Alparslan Türkeş Caddesi.

2- BATI MİNİBÜS GARAJI TOPLANTI ALANI

Toplanma Alanı: Yaşar Kuş Caddesi ile Nehir Sokak kesişimi, bireysel katılımlar için bu maddede belirtilen toplantı yeri.

Yürüyüş Güzergahı Toplanma alanı (Yaşar Kuş Caddesi ile Nehir Sokak kesişimi) ile Sosyal Güvenlik Ii Müdürlüğü arası

Toplantı Yeri: Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan Batı Minibüs Garajı.

Dağılma Yön ve Yerleri: Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Stadyum Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi ile toplantı alanına çakan diğer cadde ve sokaklar.

3- AFİŞ ASILACAK YERLER

Yalova Belediyesi tarafından belirlenen afiş panoları ve billboardlar.

4- PANKART ASILACAK YERLER

Miting alanında düzenleme kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen yerler ile Yalova Lisesi önü, GOP Okul Köşesi, Orman İşletme Müdürlüğü önü Raif Dinçkök Kültür Merkezi önü, IDO Karşısı, Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan pankart asma yerleri.

YORUM EKLE