Ulaşım Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Yalova Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma ve Hizmet Yönetmeliği bugün yürürlüğe girdi.

Ulaşım Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Kent içi toplu taşımacılık için devrim niteliği taşıyan yönetmelikle, toplu taşıma araçlarının çalışacağı hatlar, izleyeceği güzergahlar, hat güzergahındaki durak yerlerinin tespiti gibi çalışmalar için yetkinin Yalova Belediyesi’nde olduğu belirtiliyor. Zaman tarifesini belirleme ve denetleme işi ise Belediye Toplu Taşıma Müdürlüğü tarafından yapılacak. İşleticiler, yönetmelikte belirtilen şartlara göre yolcu taşımacılığı yapacak. Belediyenin belirleyeceği bütünleşik bilet sistemi, elektronik takip sistemi gibi uygulamalara dair kararlar, işleticiler tarafından yerine getirilecek.

Toplu taşıma da sürücülere tek tip elbise ve tahsil kriteri

Toplu taşıma araçları güzergah dışına çıkamayacağı gibi, araç sürücülerinin de en az ilkokul mezunu olması, 3 yıllık sürücü belgesi sahibi olması ve tek tip mavi ya da beyaz gömlekli, kravatlı olarak görev yapması şartları getiriliyor. İş barışının bozulmasına yönelik eylem ve faaliyetlerde, farklı esnaf grupları arasında anlaşmazlık yaratılmasına dönük eylemlerde, esnafın kendi meslek grubu haricindeki toplu taşıma aktörlerinin verdiği hizmete yönelik müdahalelerde bulunması halinde Encümen tarafından çalışma ruhsatları iptal edilebilecek ve işleticilikten çıkarılabilecekler. Sürücüler, sürücü eğitim programına katılarak sertifika almış olacak ve sağlık kuruluşlarından psikoteknik rapor alarak bunu belli sürelerle yenileyecek. Denetlemeler Belediye ve UHM tarafından yapılacak. Çalışma ruhsatları da, trafik tescil belgeleri de UHM tarafından tanzim edilecek.

Taşıtlarda 12 yaş sınırı aranacak

Taşıtlarda ise 12 yaş sınırı aranacak. Model değişikliği yapılması halinde yeni taşıtın 5 yaşından büyük olmaması şartı aranacak. Otobüslerde sesli ve ışıklı ‘inecek var’ düğmeleri olacak, engelliler için ikaz düğmeleri bulunacak. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra faaliyete başlayacak yeni araçlarda elektronik gösterge yer alacak. Fiyat tarifeleri ve gerekli bilgiler araçlarda zorunlu olarak yer alacak, izinli reklamlar dışında yazı, ilan, duyuru, resim, poster, süsleme ve aksesuar yer alamayacak.

Hat ve durak kriterleri belirlendi

Hat açma, uzatma, kısaltma, iptal etme, durak yeri tespiti, hatlardaki taşıt sayısını artırma gibi konularda kentin genişlemesine bağlı olarak oluşan yolculuk ve vatandaşın talepleri, esnafın talepleri, alternatif araçların olması ya da olmaması gibi kriterler gözetilecek.

Yönetmelik neyi düzenliyor?

Yürürlüğe giren yönetmelik, toplu ulaşım hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek temel ilkesine uygun olarak Meclis ve Trafik İl Komisyonu’nun verdiği izinler veya yargı kararları gereğince 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Yalova kent sınırları içinde mücavir alanlarda ve belirlenmiş hatlarda toplu taşımacılık yapan araçların, Yalova Belediyesi tarafından çalışma ruhsatı verilmesi ve bununla ilgili prensipleri, kuralları, çalışma esaslarını, yönetim, yürütme ve denetim konularıyla ilgili yapılacak işlemleri belirtiyor.

Kimleri kapsıyor?

Yönetmelik, Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde ve dışında toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları, bu taşıtların sahiplerini, işleticilerini, sürücülerini ve diğer çalışanları, bu taşıtlardan faydalananlar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsıyor.

İçeriğinde neler var?

Yönetmelik, belediyenin yetki ve sorumlulukları, işleticinin yetki ve sorumlulukları, sürücülerin sorumlulukları, yürütmesi, ticari plaka tahsis belgesi ve başvurularında istenen evraklar, çalışma ruhsatı ve çalışma esasları, genel ve özel şartlar, hat açma, uzatma, kısaltma ve iptal etme, durak yeri tespiti, hatlardaki taşıt sayısını arttırma, eksiltme ve hatlar arasında araç aktarımı, onarım izni için uyulacak kurallar, denetim ve yaptırım bölümlerinden meydana geliyor. 

YORUM EKLE

banner137

banner138