Vali Civelek, “Bir yılda 41. sıradan 27. sıraya yükseldik”

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye’de Kadının Durumu’ konulu seminere konuşmacı olarak katılan Yalova Valisi Esengül Civelek, göreve geldiği bir yıllık süre içerisinde ‘Ana Kız Okuldayız Projesi’ kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Yalova’nın 41. sıradan 27. sıraya yükseldiğini söyledi.

Vali Civelek, “Bir yılda 41. sıradan 27. sıraya yükseldik”
 Yüsem Konferans Salonu’nda Prof. İsmail Adak’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Türkiye’de kadının, eğitim, sağlık çalışma yaşamı ve karar alma mekanizmalarına ait konu başlıkları hakkındaki ayrıntıları katılımcılarla paylaşan Yalova Valisi Esengül Civelek, “İnanıyorum ki kadınlarımızın her alandaki başarıları bundan sonra da her alana yansıyarak sürecektir” dedi.

“Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte kadının yasal haklarının değişimi sürecinde önemli tarihsel bir deneyime sahibiz” diyen Vali Esengül Civelek, “ Cumhuriyet’in ilk on yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler Türk Kadınına yurttaşlık hakkı tanıyarak birey olmasını sağlamıştır. Türk Kadınının siyaset,  kamu alanına katılımını sağlayarak  kadınımızın toplumsal yaşamda eşit birey olması devlet tarafından teşvik edilerek özendirilmiştir.

Tevhid-i  Tedrisat Kanunu eğitimin her kademesinde kadın ve erkeğe eşit haklar tanımıştır. 1926 ‘da kabul edilen Türk Medeni Kanunu toplumsal yaşamda eşit hakları taşıyan maddelere sahiptir, çağın ilerisinde dönemin ihtiyaçlarına cevap vermiştir.

1927’ de yapılan nüfus sayımında ilk kez kadınlar da sayılmıştır. Nüfusun yarısı kadınlardan oluşmuştur. 1934 yılında dünyanın birçok ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı kadınlarımıza verildi. Ardından yapılan ilk seçimlerde 18 kadın milletvekili TBMM’de yer almıştır. “

2012 yılında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun kabul edildiğini belirten Vali Civelek, yasalarımızın kadınımızı gerek aile gerekse toplumsal yaşamda eşit birey kılan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çağdaş hükümler taşıdığını söyledi.

Kadının ilerlemesine yönelik bilinçli ve kararlı bir politika uygulandığını belirten Vali Civelek, üniversitelerin kadınların durumunu yükseltecek çalışmalar yürüttüklerini ve kadın erkek eşitliği konusunda bu çalışmalardan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün de faydalanmakta olduğunu dile getirdi.

“Dünyadaki hızlı gelişime ayak uydurmak zorundayız” diyen Vali Civelek, “Toplumsal gelişimimizi sağlamak için gerekli eğitimin bireylerimize verilerek kaliteyi arttırmak zorundayız, toplumun her kesiminin eğitim seviyesini yükseltmek zorundayız” diye konuştu.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların geliştirilmesi için en önemli şeyin eğitim olduğuna vurgu yapan Vali Civelek, “Son yıllarda kız çocuklarının eğitimine erişimi ve kadın okur-yazarlığının arttırılması konusuna devletin yanı sıra tüm kesimlerde seferberlik ruhu vardır. Sivil toplum kuruluşları, medya ve devletimizin ortaklaşa gerçekleştirdiği güzel projeler buna örnektir. Tüm tarafların bu çalışmaları sonucunda seferberlik halinde kız çocuklarının eğitimlerinde artışlar yaşanmıştır.

Yalova’ya vali  olarak geldiğimde ‘Ana Kız Okuldayız’ kampanyasında 41. sıradaydık. Bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde şu anda TÜİK verilerine göre 27. sıraya çıkmış bulunmaktayız. Bu kampanya okuma-yazma bilmeyen üç milyon vatandaşa yönelikti. Kız çocuklarımızın eğitime erişimi, kadınlarımızın okur-yazar olması ülke geleceği açısından çok önemlidir.”

Türkiye’de kadının sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Vali Civelek, ”Sağlığa ulaşmada zorluk içerisinde bulunan kadınlarımıza yönelik gezici ve evde bakım hizmeti sunmaktayız. Anne bebek ölümlerinden ise elimizdeki verilere göre söz etmek mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye’de kadının iş yaşamına ilişkin ayrıntıları da paylaşan Vali  Civelek, ”Kadınımız her zaman üretici olmuştur, her zaman aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Gelişme sürecinde sanayileşme ve köyden kente göçte işgücüne katılım gösteren kadınımız kentin işgücü piyasasında yer alamıyor, kadının istihdama katılım oranı düşük görünüyor.

Köyden kente göç edebiliriz ancak işgücü piyasasında yer alacaksak, bununla ilgili donanıma sahip olmamız gerekiyor.  Donanımız yoksa o zaman düşük statülü işlerde kadınımız çalışmak zorunda kalıyor. Kadınımızın çalışma yaşamında  yer alması erkeklerle yasalar açısından eşit . Kadınların daha iyi işe yerleşebilmeleri ve çalışma yaşamının önündeki engelleri kaldırmak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla 2007’ de yapılan değişiklikle hane içinde kadın tarafından üretilen ürünlerin ilgili yerlerde satışı halinde elde ettikleri gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu tarz yerlerde satışa sunulan ürünlerden devlete vergi ödenmek zorunda değil. Kadınlarımız bu ürünleri gösterilen yerlerde satışa sunsunlar.” Dedi.

Ülkemizde kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sıkı bir işbirliği oluşturduğunu belirten Vali Civelek “Bu alana en iyi örnek kadın girişimciliğidir . Kadın girişimciliğinin kadınlar arasında kültür olarak geliştirilmesine öncülük sağlanmaktadır. Yalova  bu  konuda çok şanslı , çok başarılı iş kadınlarımız var. YTSO bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulunu oluşturuyorlar . Hobim İşim Olsun projesine biz de Yalova Valiliği olarak destek veriyoruz. Yalova Kadın Girişimciler Kuruluna teşekkür ediyorum.” dedi.

Kadın yoksulluğunun da önemli bir konu olduğuna vurgu yapan Vali Civelek “Ülkemizde kadınlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak üretken olmalarını sağlamak amaçlı sürdürülebilir gelir için 2007’de başlatılan mikro kredi uygulamamalarına bu yıl biz de katıldık . Kırkbin Lira bütçe ayırdık. Kadın Girişimciler Kurulu oluşturuldu. Şu ana kadar 26 kadınımıza kendi işini başlatmak için yola çıktık. 2013’ te bu kaynağı arttıracağız.” Dedi.

“Kadınımız eşit hak ve imkânlara ulaşmak zorunda” diyen Yalova Valisi Esengül Civelek,  “Kadınlarımız bu şekilde karar alma mekanizmalarında yer alacaklar. Toplumsal yaşamda başarılı rol üstlenen kadınlarımızın sayısı artmakta, toplum ve birey için kararların alındığı siyasal yaşamda da kadınlarımızın sayısı artmakta. Kadınlarımızın siyasal ekonomik alanda yer alması o denli duyarlılık yaratmıştır ki kadınlarımız artık siyasette biz de varız diyebiliyor. 78 kadın milletvekili ve bir kadın bakanımız var. Belediye meclisimizde iki kadın üyemiz var. Bürokraside kadın valimiz var. Şimdi Armutlu Kaymakamımız da kadın. Yükseköğretimde ne kadar kadınımız olursa bu bürokrasiye de yansıyacak.” diye konuştu.

Nurten İLÇİN

YORUM EKLE

banner137

banner138