Valilikten 112 Acil Çağrı Merkezi Açıklaması

Türkiye’de bütün acil çağrıların 2003 yılından itibaren tek numara üzerinden toplandığı ve Yalova Acil Çağrı Merkezinin de 2015 yılında devreye alındığı belirtildi.

Valilikten 112 Acil Çağrı Merkezi Açıklaması

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Türkiye’de bütün acil çağrıların tek numarada toplanması çalışmalarının İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen Matra Projeleri kapsamında 2003 yılında başlamıştır. 2005 tarihinde, Antalya ve Isparta Pilot İller olarak belirlendi ve 2009 yılında faaliyete geçirildi ardından sırası ile 10 il daha faaliyete alınarak ilk faz tamamlandı. Aralarında Yalova’nın da bulunduğu 13 ili kapsayan ikinci faz ise 2015 yılı içerisinde devreye alındı. Türkiye genelinde 64 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermektedir. 2021 yılı içerisinde 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine entegresi planlanan çağrı merkezlerinden 110 itfaiyeyi 3 Kasım 2015 tarihinde, 122 AFAD 3 Aralık 2015 tarihinde, 112 Sağlık 15 Aralık 2015 tarihinde, 156 Jandarma 5 Ocak 2016 tarihinde, 177 Orman 9 Aralık 2016 tarihinde ve 155 Polis İmdat hattı ise 15 Ocak 2018 tarihinde devreye alınmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şöyle sıralanabilir: “ İl genelinde; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Güney Marmara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak, Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek, Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmet içi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak, Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek, İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak, İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek, İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak, İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sunmak, Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi yapmak, Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek, Çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 112 Acil Çağrı Numarasının Özellikleri: ücretsizdir, 7/24 esasına göre her zaman kullanıma hazır ve telefonlar görüşmelere kapalı olsa dahi aramalara açıktır, arayan kişilerin bilgileri kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli bir hizmetin verilmesi için personellerimiz fedakarca 7/24 çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın, 112 aramalarında görevli personelin talep ettiği bilgileri vermeleri halinde, olaya daha kısa sürede müdahale edilmesi sağlanacaktır. Gereksiz aramaların, hizmet alımını geciktirdiği ve vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olduğu görülmüştür. Bundan dolayı hatların gereksiz yere meşgul edilmemesi önem arz etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 21:48
YORUM EKLE