Çanakkale Ticaret Borsasından Delege Seçimi

Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Çanakkale Ticaret Borsasının delege seçimi yapacağını duyurdu.

Çanakkale Ticaret Borsasından Delege Seçimi

Çanakkale Ticaret Borsası Birlik Genel Kurul Delege seçimi 31 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Çanakkale Ticaret Borsası Birlik Genel Kurul Delege üyeliğinde meydana gelen boşalma nedeniyle, yapılacak olan Birlik Genel Kurul Delege seçimine ilişkin kesinleşen liste Ticaret Borsasının ilan yerine asılmak suretiyle 26-29-30 Mart 2021 tarihleri arasında ilan edilecek. Çanakkale Ticaret Borsası Birlik Genel Kurul Delege seçimi 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 15.00 – 16.30 saatleri arasında Ticaret Borsası binasında yapılacak. Seçimlerde; 1 asıl, 1 yedek delege seçimi yapılacak. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş sicil tasdiknamesi veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Oy pusulası olarak beyaz renkli kağıtlar kullanılacak olup; oy pusulasına tüzel kişi değil, tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi yazılacaktır. Oy veren seçmenin kimliğini veya oyunu belli edecek ad, soyadı, imza, alamet, işaret, ibare taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Oy pusulaları önceden hazırlanabileceği gibi, seçmen, kapalı oy verme yerinde bulunan beyaz renkli kağıtlara adayları yazmak suretiyle de oyunu kullanabilecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

YORUM EKLE