İzmit Belediyesi, İmar Planı Hakkında Açıklama

İzmit Belediye Başkanlığı, imar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

İzmit Belediyesi, İmar Planı Hakkında Açıklama

Belediyemiz sınırları dahilinde Körfez Mahallesi 5180 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 no.lu imar parsellerini kapsayan alanda G23C04B2C no.lu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih 423 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar plan değişikliğine bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik maddelerine göre mahkeme kararındaki gerekçelere bağlı olarak 2. Kez DOP kesintisi yapılmadan Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması, parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz Encümenin 25.03.2021 tarih 186 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan planı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE