Mersin Yenişehir Belediyesi’nden Geri Dönüşüm İlanı

Yenişehir Belediye sınırlarındaki ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi yapılacak.