İmza Atmasını Ve Yasal Sorumluluklarımızı Bilmiyoruz!

BİLENCE 6

Yetersiz, bilinçsiz ve sorumluluktan uzak kontrolsüz bir güç olabilen imzalar nedeniyle; son zamanlarda dolandırıcılık, sahtekarlık, aldatma ve imza sahteciliğine sebep olan suçların, en aza indirilmesi ve mahkemelerin yüklerinin hafifletilebilmesi amacıyla insanların özgüven ve güvenirliliklerinin simgesi olan imza atmak suretiyle pekiştirilmiş olan yasal sorumluluk işlemleri hususunda azami özveri ve hassasiyet göstermek zorundayız.

Yasal sorumluluk

Makam, mevki, maddi durumumuz, seçilmiş veya atanmışlığımız her ne olursa olsun titizlikle kullanmamız gereken en değerli varlığımız, sembolümüz, simgemiz ve tamgamız (damga) imzamızdır. İmza ile pek çok yasal sorumluluk altına girilerek sınırsız ve geri dönüşümü olamayan maddi ve manevi kayıplara uğrayabiliriz. İmza atılan her bir belge bireysel ve kamusal olarak hayati derecede önemli olabilir. İmzamızı her türlü olumsuzluktan (şeyden) koruyup kollamamız ve itina ile sahip çıkmamız gerekmektedir.

Bir belgeyi konusu ne olursa olsun okumadan anlamadan imzalamak, yapılabilecek en büyük. aymazlık, hayati ve hukuki bir hatadır. İmza attığınız her belgedeki ekler ve dipnotlar dahil, her harfi okuduğumuzdan ve anladığımızdan emin olmalıyız. Bilhassa yabancı dil hukuki terimlerine çok dikkat edilmelidir. Ancak banka sözleşmeleri mizah gibi, örneğin emekli maaşlarının yatırılması için ortalama yirmi sayfalık sözleşmeler bilhassa her sayfası imzalatılarak ”sanki bütün tapuları verip bankayı evlatlık edineceğiz veya yönetim kurulu üyesi olacakmışız gibi”. Bankalar sıfır riskle çalışır diye küresel emperyalist dayatmacı bir sistem mi var ?

İmza herhangi bir borç veya yükümlülüğün, kendi irade ve düşüncesi ile arkasında olunan sorumluluğun kendi el yazısıyla beyan edilmesidir. . İmza; gerçek, tüzel ve kamusal kurum ve kişiliklerin yükümlülük ve sorumluluklarının simgesi ve garanti belgesidir

İmza atılan bir belgede “karşıdaki muhatabımız olan kişiliğe güvenmek” diye bir şey artık söz konusu olamaz. Karşınızdaki kişilik size güvenmeyerek belge tanzim edip imza attırdığına göre, siz de kendi çıkarlarınızı ve taleplerinizi kollamak ve korumak açısından aynı davranış içinde olmalı ve onun yükümlülükleri için de ondan imza almalısınız.

Doğru imza nasıl olmalıdır?

İmzalar kolayca taklit edilemeyecek şekilde olmalı; paraf, basit işaret ve simgeler, karalamalar ve kısa imzalar kullanılmamalıdır. İmza en yasal olarak önad ve soyadın tamamının kısaltılmadan el yazısı ile ve fotokopi sahteciliğinden ve sahtekârlıklarından korunmak üzere mavi mürekkepli kalemle ve her seferinde imza sirkülerinde belirtildiği gibi aynı şekilde atılmalıdır.

Ülkemizde imzalar genellikle karalama şeklinde olup büyük bir kısmı okunamamaktadır. İmzalar devletlerin, ailelerin, tüzel kişiliklerin ve bireylerin; güvenilirliliği, onuru, simgesi ve.tamgasıdır. Belgelere atılan imza, yasal olarak o belgenin onaylandığını yani belgede belirtilen hususların imza sahibi tarafından kabul edilip söz verildiği anlamına gelir. .

Bu nedenle imzaların açık ve net olması gereklidir.Lise son sınıfta öğrencilere imzanın nasıl atılması gerektiği; hukuki sorumlulukları ve neticeleri ile ödev olarak imza tasarım çalışmaları, diğer öğrencilerin de görüşleri alınarak ve yarışma şeklinde en güzel ve yasal uygulama seçilip uygulanarak sınıfta öğretilmelidir. İlgili kurum ve kuruluşlar imza gerektiren işlemler esnasında gerekli hassasiyet gösterilmesi yasal olarak sağlanmalıdır. İmza, karakter okumada da önemli bir olgudur.

İmza ile gerçek kişilerin kişisel haklarının kullanabilme yaşı olanon sekiz yaşın dolmasından itibaren yasal sorumluluk başlamaktadır. On sekiz yaşın dolmasıyla birlikte seçme ve seçilme (kamusal yükümlülük ) hakkı, sürücü belgesi alma hakkı gibi hak ve özgürlükler elde edilip ergin (reşit) olmuş olarak imza atma hak ve sorumluluğu altına girilmiş olur. Önemli işlemler noter kanalıyla yapılmalıdır. Belli bir yaşın üzerindeki kişilerle yapılacak tapu, vakfetme gibi önemli işlemler “sağlık raporu” alınarak yapılmalıdır.

Sonuç olarak imza; her zaman aynı biçimde kendi el yazısı ile önad ve soyadın tamamının veya ön adın baş harfinin yazılıp, soyadın tamamının el yazısıyla yazılması suretiyle atılmalıdır.

İmza, gerçek ve tüzel kişiliklerin yasal olarak var oluş ve sorumluluklarını belirleyen bir simgedir. İmza bloğu ad ve soyadın el yazısı ile yazılıp, alta el yazısı ile önad ve soyadın imza şeklinde yazılması ile oluşur. İmza bir yükümlülüğün ve sorumluluğun kabul simgesidir. İmza yasal olarak bir resmi taahhüttür. İmza atıldığı andan itibaren yasal sorumluluklar yerine getirilmek mecburiyetindedir. Yasal olarak üst metinde belirtilen hususlar hakkında söz ve güvence verilmesi demektir.

Yasal olarak imzanın nasıl atılacağına dair bir hüküm olmamakla birlikte dünya ülkelerinde olduğu gibi genel olarak imza: önad ve soyadın el yazısı ile yazılarak veya önadın baş harfi soyadın tamamı el yazısıyla yazılarak mavi mürekkepli kalemle atılabilir.

Uzmanlarca, imzaların kolayca silinmeyen ve uzun süre kalıcı olan sabiti mürekkepli kalemler ile ve imzada netlik sağlanabilmesi için, belge altında yumuşak bir kağıt veya karton bulunan ( imza sümeni gibi) zeminlerde atılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Dünya Lideri Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN imzası önerilen kriterlere en uygun bir örnek olabilir.

Sağlıcakla ve hoşça kalınız, her nerede, ne kadar ve nasıl kalınabiliniyorsa!..

DEVAM EDECEK

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sema kılıç
Sema kılıç - 2 hafta Önce

Çok doğru bir konuya değinmişsiniz
Ama bu konuda yanlış yapmamak için
Halkın okuryazarlık seviyesinin arttırılması bunun yanında okuduğunu anlasının çok önemli olduğu kanısındayım
Toplumun okuryazarlığının %80 civarda olmasının okuduğunu anlamasına yetmediğini tahmin ediyorum

banner137

banner138