Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü -Devam

Çekilen birlikler, Orhangazi – Kaleönü  ve batısı hattını takviye ettiler. Gemlik’e gelen 55 nci Alay da Büyübeyli kuzey sırtları- Papazuçtu – Küçükkumla hattını tuttu.

Bütün cephenin emir ve komutasını 55 nci Yunan Alay Komutanı aldı. 

Bu bölgede Yunanlıların üç toplu 120 mm.lik bir Bataryası, dört toplu 120 mm.lik bir Bulgar Bataryası ve bir Sahra ile bir Dağ Bataryası ( hepsi 15 top ) mevzilenmişti.

Kısacası, Yunanlılar, Şahin Tepe güneyindeki  743 rakımlı Papazuçtu Tepesi- Şahin Tepe - Büyükbeyli kuzeydoğu tepeleri- Kaleönü Tepesi- Orhangazi hattını kuvvetli bir şekilde tutuyorlardı.

İznik Gölü güney doğusunda bulunan 11 nci Yunan Tümeni de, 4/5 Eylül 1922 gecesi, eşya ve malzemelerini yakarak çekilmeye başladı.

5 Eylül 1922 sabahı, Kocaeli Grup Komutanlığı birliklerinin durumları şu şekildeydi:

Bağımsız İzmit Taburu, 882 rakımlı Şahin Tepe’nin batısındaki rakımsız tepede  geceyi geçirmiş, müteakip harekât için hazırlıklı beklemekteydi.

18 nci Hücum Taburu, 882 rakımlı Şahin Tepe’deydi.

Bağımsız Yalova Bölüğü ( emrinde Grup Karargâh Muhafız Takımı), 966 rakımlı Fındıklı Tepe (Karaincir Tepe) güney yamaçlarında  savunma düzeni almış, bekliyordu.

15 nci Piyade Alayı’nın 1 nci ve 2 nci Piyade Taburları, Fındıklı Köyü  güneyinde, taarruzları durmuş, müteakip harekât için emir bekliyorlardı.

15 nci Piyade Alayı’nın 3 ncü Piyade Taburu, Reşadiye Tepe bölgesinde, ihtiyatta idi.

Duman Tepe – Yeniköy arasındaki Yunan askeri çekilince , harekât durumunda tereddüde düşen 19 ncu Hücum Tabur Komutanı ile, bölgeye intikâl etmekte olan 24 ncü Alay’ın 2 nci Piyade Tabur Komutanı,Kocaeli Grup Komutanı’nın vereceği emri beklemekteydiler. 

Kocaeli Grup Komutanı ise, birliklerinden sağlıklı haber alamadığı için, harekât plânını oluşturamıyordu.

Kocaeli Grup Komutanı, 5 Eylül 1922 sabahı, Elmalı Dağ’dan 966 rakımlı Karaincir (Fındıklı ) Tepesi’ne geldi.

15 nci Alay’ın 1 ve 2 nci Piyade Taburları, 5 Eylül 1922 sabahı, Orhangazi’nin batısındaki Kaleönü istikametinde taarruz ettiler.

Fakat Yunan savunma mevzileri çok iyi berkitildiği için, 15 nci Alay’ın bu 2 taburunun  taarruzları ilerleyemedi. Bu iki Tabur, Fındıklı Köyü’nün güneydoğusundaki sırtta kaldı.

882 rakımlı Şahin Tepe’deki birliklerden Bağımsız İzmit Taburu ile 18 nci Hücum Taburu, 5 Eylül 1922 sabahı saat 05 30’da, Papazuçtu Tepe’ye taarruza geçtiler. Bu iki tabur, saat 12 00 civarında Yunan savunma mevzilerinin çok yakınına kadar gelmelerine rağmen, takviye alan Yunanlıların inatla direnişi ve Yunan savaş gemilerinin  etkili yan ateşi nedeniyle tepeyi ele geçiremediler.

Saat 11 00’de bir Yunan Taburu’nun takviye ettiği Büyükbeyli (Şahinyurdu) Köyü’nün kuzey ve kuzeydoğu tepelerinde bulunan Yunan birlikleri, saat 12 00’den itibaren Şahin Tepe’ye güney de doğudan, Papazuçtu Tepe’deki birlikleri ile de, kuvvetli kara ve deniz topçusu desteğinde cepheden taarruza geçtiler.

55 nci Yunan Alayı’nın birlikleri, önce, 743 rakımlı Papazuçtu Tepe yamaçlarına kadar sokulan Bağımsız İzmit Taburu’nu kuzeye attı.

Sonra, 882 rakımlı Şahin Tepe’ye doğudan ve batıdan hücum eden Yunanlılar, bu tepeyi de aldılar.

882 rakımlı Şahin Tepe’de bulunan 18 nci Hücum Taburu ile daha batıda bulunan Bağımsız İzmit Taburu, 867 rakımlı tepeye çekildiler.

Bu sırada Müfreze Gözetleme Yeri, Beşpınar Tepe’de bulunuyordu.

Reşadiye ( Bugün Güney Köy) Köyü civarında ( Reşadiye Tepe’de ) bulunan 15 nci Piyade  Alayı’nın 3 ncü Taburu, saat 15 00’te,  Beşpınar’a müfreze ihtiyatına alındı.

Yunan mevzilerinde bir gedik açarak dalmak isteyen  Kocaeli Grup Komutanı, nereye başvurduysa her tepenin berkitilmiş ve tel engellerle çevrilmiş ve derinliğine tertiplenmiş olduğunu görünce, Yunanlıların en zayıf bölgesi olduğunu tahmin ettiği Orhangazi batı sırtlarından taarruz ederek, ovaya inmeye karar verdi.

Kocaeli Grup Komutanı, Yunan cephesini yarma kararı alınca, Yalova Bölge Komutanlığı emrinde Üreğil- Dumanlıdağ hattında bulunan 19 ncu Hücum Taburu ,  24 ncü Piyade Alayı’nın 2 nci Taburu ve 15 nci Piyade Alayı’nın 3 ncü Taburu’nun Hamzalı Köy kesiminde toplanmalarını emretti.

Kocaeli Grup Komutanı, Elmalı Dağ’da bulunuyordu. Şahin Tepe kesimindeki muharebelerden bir rapor alamadığı ve bir şey de göremediği için, yanındaki Harekât Şube Müdürü’nü, durumu anlayıp bildirmesi için ileriye gönderdi.

Devamı Yarın

YORUM EKLE

banner137

banner138