02
Eyl 2021
DİNDE ZORLAMA YOKTUR

Kuran-ı Kerim diyor ki: ' Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz.” ( Nisa/ 92) ' Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.” ( Nisa/ 93) ' Allah çok...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
ZAFER BAYRAMI VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen Büyük Taarruz' un son günü kazanılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin (30 Ağustos 1922) yıldönümlerinde kutlanan ulusal bayramdır. Her Türk, 30 Ağustos'ta...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
MALAZGİRT’TEN SONRAKİ TÜRK AKINLARI

Sultan Alp Aslan, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra, Roma/Bizans  İmparatoru ile bir barış antlaşması imzalamış ve Selçuklu – Roma/Bizans sınırının Malatya ve Erzurum'dan geçmesini istemişti. Galip gelen tarafın...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
MALAZGİRT’ TEN ÖNCE ANADOLU’ DA TÜRKLER- 2

Fırat Nehri kıyıları, M.Ö. 4 000 yıl ve devamı boyunca ve 2 000 yılları başlarında önce Sümer, sonraları Babil nüfusunda bulunuyordu.  Bölgenin başkenti Mari, Fırat Nehri'nin doğu sahillerinde, Suriye'nin Deyü'z-Zor...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2021
MALAZGİRT’TEN ÖNCE ANADOLU’DA TÜRKLER-1

Türkler 'in 26 Ağustos 1071' de kazanılan Malazgirt Zaferi' nden sonra Anadolu'ya yoğun göçlerle gelerek yurt tutmaları konusu Müslüman Türkler' le ilgilidir; Türkler' in Anadolu' ya ilk gelişleri değildir....

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2021
TÜRK YURDU ANADOLU- 3

Tarih kitapları, Türkler' in Anadolu'ya 1071'de Malazgirt savaşıyla girdiğini yazar. Şimdi konuyla ilgili bazı haberleri kısa kısa hatırlayalım: Yeni kurulan Meclis Ahlat Komisyonu Başkanı'na göre ise Türkler, M.Ö. 650'lerde...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2021
TÜRK YURDU ANADOLU -2 - ANADOLU KAYA RESİMLERİ VE YAZITLARI

Bazı batılı ülkeler,  Türkler' i Anadolu' dan  kovmak, ya da en aşağı Anadolu'da Türkler' i etkisiz hale getirmek ve her şeyin üstünde Doğu Anadolu'da çıkarlarına en uygun yapay devletler oluşturmak için...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2021
TÜRK YURDU ANADOLU-1

Anadolu, jeopolitik konumu yönünden, tarihin her safhasında çok güçlü medeniyetlere sahip olmuş ve kültür varlığını her zaman hissettirmiş, dünya tarihinin anahtar bölgesidir. Bugün, Anadolu'nun sırlarla örtülü kültür mirası,...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2021
YERLEŞİM YERLERİ, SELLER VE KÖPRÜLER

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çok şiddetli sağanak yağış uyarılarına rağmen yurdun değişik bölgelerinde pek çok şehir yağmura ve sele teslim oldu. Buralardaki pek çok işyeri ve ev, su baskınları yüzünden...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2021
AFETİN ZARARLARINI AZALTMA

Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün çok güzel bir sözü vardır, der ki: ' Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lâzım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2021
ATATÜRK’ ÜN YALOVA’ YA İLK KEZ GELİŞİ

Cumhuriyet'in ilânından sonra, Atatürk, Çankaya dışında çalışma yeri olarak Bursa'yı benimsemişti; İstanbul'dan uzak duruyordu. O, trenle İzmit'e geliyor, buradan bir vapurla Mudanya'ya geçiyor, Mudanya'dan da...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2021
YANGINLARA ODAKLANDIK

Televizyonda haberleri izlerken, Türkiye' nin dört bir yanındaki orman yangınlarını gördükçe içim acıyor, kahroluyorum. Binlerce hektar orman göz göre göre yok oldu. Bölgede insan olarak can kaybımız var; ayrıca ormanda doğal hayat...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2021
PLÂN FARAZİYELERE DAYANIR

İkinci Kıbrıs Barış Harekâtını takiben, o zamanlar görevim gereği, bir süre Kuzey Kıbrıs' ta, Aya İrini ormanında, Maronit( Maruni Kilisesi' ne üye Hristiyan Katolik Arap) köyü Kormacit' in güneyinde, Yorgoz ile Akdeniz Köyü...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2021
PAX ROMANA

Pax Romana, yani 'Roma Barışı” olarak tanımlanan bu terim, M.Ö.27' de güçlü AugustusCaesar' ın tahta çıkışıyla Roma' nın bir Cumhuriyet olmaktan çıkıp imparatorluğa dönüşmesi ile M.S.180 yılında MarcusAurelius'...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2021
Daha Emniyetli Bir Deniz Trafiği

Geçen yazımda ' İstanbul Boğazı Trafik Düzeni ' üzerine eğilmiş; 1994 yılında yürürlüğe giren talimat ve düzenlemelerle İstanbul Boğazı' nda özellikle insan ölümlü, yangınlı ve çevre felâketli tehlikeli deniz kazalarının...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Son

Halit Paşa, bizim bölüğü çok seviyordu.' Mürettep Süvari Tümeni, bugün de dünkü yerinde (Çarıkköy) kaldı. Kıyı boyunca, batıya ve doğrultusuna keşif kolları sürdü. 3'üncü Kolordu Komutanı Kur. Alb. Şükrü Naili (Gökbek...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

18 Eylül 1922  (Erdek'in Alınması): 17/18 Eylül 1922 gecesi Erdek'e gelen Yunan 30'uncu Alayı, bir Dağ Topçu Taburu ile bindirilmek üzere, 7 km. kuzeydeki Konya iskelesine gönderildi. 12'inci Alay ile toplar, 10'uncu...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı'nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

 Batıdan ilerleyen 3'üncü Tabur'un 11'inci Bölüğü'nün kahramanca yaptığı süngü hücumuna  Alay'ın diğer birlikleri de katılarak Yunan mevzilerine girildi. 354 rakımlı yüksek tepenin batısındaki sırt...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı'da Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

16 Eylül 1922 günü, Kocaeli Grup Komutanlığı birlikleri ile muharebe eden, iki alaylı ( 27'nci ve 30'uncu Alaylar) Yunan 10'uncu Tümen'di. Kolordu emrine göre, 27'nci Alay'la bir Sahra Bataryası 16/17 Eylül 1922 gecesi...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

16 Eylül 1922 (Bandırma'nın Alınması ) Birlikler : Kocaeli Grup Komutanı Mürettep Müfreze Birlikleri :     18'inci Hücum Taburu, 19'uncu Hücum Taburu, Bağımsız İzmit Taburu, Bağımsız Yalova Bölüğü. 18...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Rus Bataryasıyla arabalı kollar, geçidin doğusunda kaldılar. 15 Eylül'de köprü tamamlanınca geçtiler. Mudanya'ya çıkan Fransız birlikler,  bugün çekip gittiler. Gemlik bölgesinde Kocaeli Grup Komutanlığı karşısında çarpışan...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Kasaba bir ana – baba günü yaşıyordu. Durumun  daha da kötüleşeceğini gören 3 ncü Kolordu Komutanı, 12 Eylül 1922 günü, saat 14 30'da ; Kocaeli Grup Komutanlığı birliklerinin  hemen Mudanya'yı terk ve Işıklı Köy...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Taarruzlarına devam eden Grup Komutanlığı birlikleri, Yunanlılara ağır zayiat verdirerek Burgaz ve batısındaki dalyanı işgal ettiler. Bu sıralarda, Mudanya'nın güneyindeki Işıklı Köy civarında da, 1'inci Tümen unsurları ile...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Bu sırada, Kocaeli Grup Komutanlığı'nın güneyinde  18'inci Piyade Tümeni, Maskarahasan – Ahmetbey Köyü istikametinde taarruzlarına başarıyla devam ediyordu. Daha güneyde ise, 37' nci Süvari Alayı'nın  2'...

MAKALEYİ OKU