02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Durumdan bir şey anlamayan Mürettep Müfreze Komutanı, şu raporu gönderdi: ' Muradoba'ya gelen 15 nci P.A'nın 2 nci P.Tb  ve 18 nci Hücum Taburu'nu, şimdi Derbend Karakolu ( Selçukgazi Köyü'nün doğusunda, şose üzerinde)...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2021
Kurtuluş Savaş’ nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Yunan Harekâtı : Gemlik Müfrezesi (Jiras ) bugün, şiddetli taarruza uğramış ve Papazuçtu (Soğucak )Tepe'yi  savunanlar hariç, bütün birlikler çekilmişti. Papazuçtu Tepe'de Albay Jiras'ın Muhafız Taburu ile takviye edilmiş...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Kurtuluş Savaşı'nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam Sol Taarruz Kolu da, etkisiz  bir topçu ateşi altında ovayı hızla geçip Adliye dolaylarına ulaştı. Papazuçtu tepe'ye taarruz eden Bağımsız İzmit Taburu ile Bağımsız...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Esasen hazır olan birlikler, 10 Eylül 1922 günü, saat 09 00'da taarruz emrini alınca hemen harekete geçtiler. SAĞ TAARRUZ KOLU :  Fındık Tepe güneyinden taarruz eden 15 nci Piyade Alayı'nın 1 nci Taburu kuvvetli bir mukavemetle...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

8 Eylül 1922 günü, Mürettep Müfreze bölgesinde önemli bir olay olmadı. Mürettep Müfreze, Fındıklı Tepe ve Orhangazi'ye yaptığı taarruzlarda % 10 nispetinde bir kayıp vermişti. 8 Eylül 1922 günü, birlikler çekildikleri Hamzalı Köy'de...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Hamzalı Köy'den Fındıklı Köy'e intikal eden Mürettep Müfreze'nin harekâtını,  Fındıklı Köy güney sırtlarında savunma mevziinde olan 15 nci Piyade Alayı  2 nci Taburu  örtüyordu. Mürettep Müfreze ile Fındıklı...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Şube Müdürü, gönderdiği raporda ; '...Saat 15 15'te, 18 nci Hücum Taburu'nun savunduğu Şahin Tepe'yi düşmanın aldığını, birliklerimizin ormandan yararlanarak geriye çekilmekte ve topçu ateşiyle takip edilmekte olduklarını, ...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü -Devam

Çekilen birlikler, Orhangazi – Kaleönü  ve batısı hattını takviye ettiler. Gemlik'e gelen 55 nci Alay da Büyübeyli kuzey sırtları- Papazuçtu – Küçükkumla hattını tuttu. Bütün cephenin emir ve komutasını 55 nci Yunan Alay...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Rasim Koçal : '...4 Eylül günü, şafakla beraber, Yalova Müstakil Bölüğü olarak Yalova ve cephesinin ortasında bulunan Beşpınar Tepesi'ne (Not: Elmalı Dağ olması lâzım) hücum ettik. Yarım saatte tepeyi işgâl ettik. Düşman...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

15 nci Alay'ın 3 ncü Taburu, Yalova Bölge Komutanı Yarbay İsmail Hakkı'nın emrinde olarak Reşadiye Köyü'nün 2 km. kuzeyindeki istinat noktasına ( 568 rakımlı tepe) taarruz için Kurtköy doğusunda doğuya karşı taarruz mevziine...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Müfreze unsurları, 2/ 3 Eylül 1922 gecesi, intikâle devam etti.  3 Eylül 1922 :  Kocaeli Grup Komutanlığı birlikleri karşısında bulunan 47 nci Yunan Piyade Alayı'nın tertiplenmesinde bir değişiklik olmadı. Trakya'da bulunan...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Yunan kuvvetleri Bursa ve dolaylarında  üstün bir durumda iseler, Kocaeli müfrezenizle Bursa ile İzmir arasındaki harekat yolları üzerinde düşman yürüyüşünü devamlı olarak durdurmanızdır. Müfreze büyük tehlikeler içinde kaldığı...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’ nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

6 Ağustos 1922'de, Batı Cephe Komutanı İsmet Paşa, taarruz için hazırlıkların geliştirilmesi emrini verdi. Buna göre, Türk Batı Cephesi birlikleri, asıl kuvvetleriyle taarruz ederek düşmanı imha ederken, Kocaeli Grup Komutanlığı,...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Yalova civarında da, hâlâ düzenli ordu bünyesine girmemiş müfreze bulunuyordu. Gelişen durum üzerine, Duman Tepe ve Burhaniye Köyü  civarında bulunan  Burhaniye Müfrezesi, 15 Kasım 1921 günü, Bağımsız Yalova  Bölüğü ...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

28 Eylül 1921'de, İznik – Bilecik kesiminde Süvari Tugayı ve Yalova Bağımsız Bölüğü'nün de bulunduğu milli kıtalar, Kocaeli Nizamiye ve Kuva-yı Milliye Kıtaları adını aldı ve karargâh, Selçi'ye geldi. Sakarya Muharebeleri'nden...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Bu emre göre, Mürettep Kolordu'nun düşman gerilerinde etkili olmak için büyük kısmını kullanmasına artık ihtiyaç kalmamıştı. Bundan böyle, düşman yalnız keşif birlikleriyle ve milli müfrezelerle rahatsız edilecek ve Kolordu asıl...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

10 Temmuz 1921 günü, Yunanlıların karışık birliklerden kurulu bir kuvveti, (bir Piyade Taburu, 200 kadar Süvari ve iki koşulu top), öncü ve yancı düzeni alarak Orhangazi'den Yalova istikametine hareket etti. Bunun üzerine, Çengiler'de...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Yunanlılar, 1 ve 2'nci İnönü Muharebeleri'nde, mağlubiyeti kabul etme yürekliliğini gösterememişler ve kendi ülkelerine ve tüm dünyaya kendiliklerinden çekildiklerini ileri sürmüşlerdi. Yunan hırsı sınır tanımıyordu. 13 Haziran...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

18 Mayıs 1921 günü, Kızılay, İnebolu isimli gemiyi körfeze gönderdi. Gemi, Küçükkumla İskelesi'ne yanaşarak 820 göçmeni aldı ve göçmen dolu iki mavnayı da yedeğine alarak İstanbul'a hareket etti. 19 Mayıs 1921 günü,İstanbul'daki...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı’nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Devam

Bu sırada Batı cephesi, yeni oluşumlara gebeydi. Gediz Taarruzu' ndan istenilen netice elde edilememiş, düzenli ordu birlikleriyle Kuva-yı Seyyare arasındaki kopukluk büyük boyutlara ulaşmıştı. 9 Kasım 1920'de, İsmet (İnönü) Bey,...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2021
Kurtuluş Savaşı'nda Bağımsız Yalova Bölüğü - Yazı Dizisi

 Mondros Ateşkesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra, tüm yurtta olduğu gibi Yalova yöresinde de bir otorite boşluğu doğmuştu. İşte bu ortamda, Akköylü İbo olarak tanınan İbrahim Ethem etrafına topladığı adamlarla...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2021
Boğaz Trafik Düzeni

01.07.1994 tarihinde yürürlüğe konulan ve uygulamasına başlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü/ Yönetmeliği ve Uygulama Talimatı, yanında zaman içinde belirlenen ve uygulanan diğer emniyet tedbirleri sonucunda İstanbul Boğazı'...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2021
Backster Etkisi – 2

Geçen yazımda 'Backster Etkisi” nden söz etmiştim. Konuyu biraz daha irdeleyelim. 'Backster Etkisi”, parapsikoloji'de bitkisel algılamayı ya da bitkilerdeki psişik algılamayı ifade eden bir terim. Bu alanda ilk incelemeleri gerçekleştiren...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2021
Backster Etkisi

1966 yılında, Amerika'nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Cleve Backster, güvenlik görevlilerine Poligraf (yalan makinesi) aygıtının kullanımı eğitimini verdiği okulunda bir gece, sırf eğlence olsun diye, yalan makinesinin elektrotlarını,...

MAKALEYİ OKU