13
Mayıs 2021
ABD-Osmanlı Devleti İlişkileri

ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk temas, ABD donanması ile Osmanlı Devleti' nin Kuzey Batı Afrika Eyalet donanmaları arasındaki çatışmalar nedeniyle başladı ama bunlar konumuz değil! Bu yazıda daha çok ülkeler arasındaki ticarî...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Zülüflü İsmail Paşa Ve Bir Halk Adamı

'Atatürk! Sen, bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Millî irade yolunu seçtin. Hayatını ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Nur içinde yat!” Yukarıdaki ifade, 3'üncü Cumhurbaşkanı...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Altın Frank Nedir?

Ticaret gemilerinin İstanbul Boğazı' ndan geçmeleri ücrete tâbidir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine göre Türk Boğazları' ndan geçecek gemilerin ödeyeceği ücretler, Altın Frank'a göre hesaplanır. 'Türk Boğazları”...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Atatürk’e Göre Türk Milleti’nin Özellikleri

Atatürk'ün soyu araştırılırken göze çarpan ilk ve en önemli husus, hem Atatürk'te, hem de ailesinde muazzam bir Türklük bilinci olmasıdır. Aile, bütün bireyleriyle Türk olmakla övünmektedir.  Atatürk her fırsatta Türk...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Türk Sözünün Anlamı:

'Türk” kelimesinin Türkçe'de anlamı 'kuvvetli” demektir. Aslı 'Türük” olan bu kelime, M.S. VIII. yüzyılda 'Türk” şeklinde söylenmeye başlamıştır. Değerli tarihçi Yılmaz Öztuna'ya göre: başlangıçta...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2021
Türk Adının Eskiliği Bakımından Düşünceler:

Türk adı Çin kaynaklarında (örneğin Çin yıllığı ‘Çou- Şu'da olduğu gibi) ortaya konmuş olmakla birlikte, Türk soyundan gelen ve Türkçe konuşan topluluklar bundan çok önce de vardı. Asya Hunları (Çin kaynaklarına göre Hsiyungnu'lar),...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
Türk Kimdir? - Tarihte Türk

Tarih sahnesine çıkan milletler, eğer kültürleri güçlü ve kalıcı ise, uzun yıllar tarih sahnesindeki rollerine devam ederler. Kalıcı kültüre sahip milletlerin maddî ve manevî tüm değerleri, kendisinden sonra gelen nesillere de intikal eder....

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
Laiklik Nedir?

Lâiklik, akılcılığın ve ilmin yani pozitivist olmanın doğal bir sonucudur; aklın ve ilmin yürüteceği devlet işlerine dinin karışmaması demektir. Atatürk' ün lâikliği, kimilerinin yanlış olarak anladıkları ve göstermek istedikleri...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
Atatürk Çin’de

Çin- Shanghay' de Shen Bao isimli bir gazete yayınlanmaktadır. Bu gazetenin 12 Kasım 1938 tarihli sayısında 'Kemal'i Anarken” başlıklı bir yazı yayımlanır. Bu yazının bir bölümü şöyledir: "Yeni Türkiye'nin kurucusu...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2021
Nedir Bu İndependante Olayı

Kanal İstanbul tartışılırken, sık sık İndependante olayı da gündeme geliyor. Nedir bu olay? Bizzat yaşadıklarımdan yola çıkarak olayı anlatmaya çalışacağım. Yıl, 1979. İstanbul Moda' da, Dr. Esat Işık Caddesi üzerinde, bir apartmanın...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2021
Öğrenci Andı İçin Bir Hatırlatma

Bundan yaklaşık 11 (on bir) yıl önce, bir vatandaş ilkokulda okuyan kızı için, bulunduğu ilin Millî Eğitim Müdürlüğü' ne başvurmuş, öğrenci andının bir ırkı esas aldığını, zorla okutulduğunu iddia ederek, kızının 'Andımız'...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2021
“NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE” NEDİR?

Millet, arz ettiği özellikler itibariyle ırk, kavim ve ümmetten ayrılır. Irk, biyolojik bir vakıadır. Millet ise daha çok tarihsel bir varlıktır. Millet, kavim demek de değildir. Kavim, müşterek bir vatana yerleşmemiş, müşterek bir tarih...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2021
Millet nasıl oluşur?

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri, ırkçılık ve ayrımcılıktır. Ancak, asıl büyük sorun, insanların ırkçı ve ayrımcı olduklarının farkında olmamasıdır. Bir milletin varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için diğer bireylerle...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2021
Çanakkale Deniz Zaferi

Bugün,  18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü... 106 yıl önce bugün, Çanakkale'de, İngiliz ve Fransız donanmasına karşı büyük bir zafer kazanmıştık. Birinci Dünya Savaşı'nın en mutsuz günleriydi......

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
TÜRK MÜ, TÜRKİYELİ Mİ?

'Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2021
Millî Marş’ın Kabulü

Her milletin bir Millî Marşı vardır. Milletçe saygı duyulan, ayakta dinlenen, yurt dışında da o milleti temsil eden bu marşların bir kısmı, hükümdarlara övgü mahiyetindedir. Bir kısmında dinî öğeler ağır basar, bir kısmı da kahramanlık...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Dünya Kadınlar Günü

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü'dür. Konunun tarihsel boyutuna girmeyeceğim. Günün önemi, 1857 yılında, ABD New York'ta yaşanan olaylara dayanıyor.  Ancak, kadınların toplumsal yaşamın bütün kesimlerinde erkeklerle eşit haklara...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2021
Halifelik Kaldırıldı

03 Mart, lâik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli üç kanunun kabul edilişinin yıldönümüdür. 3 Mart 1924'te, Halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasına, Şeriye ve Evkaf, Harbiye Vekâletleri'nin...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2021
Yardımlaşma Önemlidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bulaşıcı salgın hastalık nedeniyle zor günler geçiren pastane, kafe ve lokantalar için müthiş bir destek projesi başlatmış. Pastane, kafe ve lokantalar ismen belirlenmiş; bunların adres ve telefon...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2021
Anayasa Ve Lâiklik

Halen geçerli olan 1982 Anayasası' nın 4'üncü Maddesi' ne göre; Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ( Türkiye Cumhuriyeti,...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2021
Anayasa Açık Ve Net

Bir devletin yapısını, örgütlenişini, temel organların görev ve yetkilerini, bireylerin devlet iktidarı karşısında hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütününe Anayasa denir. Anayasa, en geniş anlamıyla bir toplumun hukukî ve...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2021
Osman Beg Heykelinin Yeri Neresi Olmalı?

Bafeus Zaferi'ni temsilen Osman Beg heykeli, 27 Temmuz 2011 tarihinde, Yalova il merkezinde açıldı. Prof. Dr. Halil İnalcık merhum, bu anıtın Hersek Köy (günümüzde mahalle) meydanında yapılması gerektiğini ısrarla söylüyordu. Aramızdaki...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2021
Osmanlı, Yalova’da Kurulmadı

En sonda yazacağımı ilk önce yazayım, 'Osmanlı Devleti Yalova' da kurulmadı.” Önemle tekrarlıyorum; Osmanlı Devleti, Yalova- Hersek' te yapılan Bafeus Muharebesi ( 27 Temmuz 1302) sonunda kurulmadı. Şöyle ki; Bir süre Anadolu'...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2021
Osman Gazi Köprüsü

T.C. Yalova Valiliği ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası' nın işbirliğiyle 8- 14 Mayıs 1998 tarihleri arasında 'Yalova Kongresi” tertiplendi. Aylar süren hazırlık çalışmalarından sonra 8 Mayıs 1998 Cuma günü, Başbakan Mesut Yılmaz'...

MAKALEYİ OKU