Köylünün Sağlığı Hiçe Sayılıyor

Yalova’nın Altınova ilçesi sınırları içerisinde kalan Örencik Köyü, tahlili yapılıp uygunsuz çıkan içme suyunu kullanmak zorunda kalıyor.

Köylünün Sağlığı Hiçe Sayılıyor
Başka alternatifleri olmadığı için resmi makamlarca açıklanan uygun değil verilerine rağmen içme suyu kullanan köylülüler, yetkililerin konuya duyarlı olmalarını istediler. 2012 Mayıs ayında köyden alınan su numuneleri Halk Sağlığı Laboratuar’ında analiz edilerek; gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç baktariler olarak bilinen, hayvan dışkılarında bolca bulunan, gaz ve asit üreten koliform baktariler ile hayvan dışkıları nedeniyle su kirlenmesine yol açan Escherichia coli baktarisinin suyun içerisinde izin verilenden yüksek olduğu belirtildi.

Bu tetkiklerin açıklanmasının ardından yaz ayları boyunca köyde başka tetkik yapılmaması ve köylünün içme suyu kullanmasına izin verilmesi, Örencik ve çevre köylerde yaşayanları endişelendirdi. Halk Sağlığı Laboratuarı’ndan gelen analiz sonuçlarına ilişkin yetkililerin açıklama veya çalışma yapmadıklarına dikkat çeken köylüler, “Köylerde yaşayanlar, çeşitli yollardan çıkan ve depolarda toplanan sulardan içme suyunu temin etmektedir. Bu sulardan çeşitli dönemlerde tahliller alınsa da, çıkan sonuçlar önemsenmemektedir.

En son mayıs ayında alınan analiz sonuçlarında suyumuzun sağlığa zararlı olduğu laboratuar analizlerinde ortaya çıkmıştır. O günden bu yana içme suyumuzun sağlığa yararlı hale getirilmesi için hiçbir işlem yapılmamıştır. Köylünün sağlığı hiçe sayılmaktadır. Yetkililerden, köyümüzdeki suyun sağlığa zararsız olduğuna ilişkin açıklamalar beklemekteyiz” dediler.

KOLİFORM VE ESCHERİCHİA COLİ BAKTERİLER NEDİR?

Halk Sağlığı Laboratuarı’nda yapılan analizler sonucu Örencik Köyü içme sularında verlen değerlere uygun olmadığı tespit edilen koliform ve Escherichia coli bakteriler şu anlama geliyor;

Koliform bakteriler: Gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37 °C'de laktoz fermante ederek asit ve gaz üretirler. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Coğu zaman kloliformalar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret eder. Dışkıya ait (fekal) patojenlere bakteriler, virüsler, protozoalar ve parazitler dahildir.

Escherichia coli (E. coli) bakteri: Bu baktarinin diğer koliformlardan ayırdedici özelliği 44 °C'da laktoz fermantasyonu yapabilmesi, bazı özel kültür ortamlarında büyüyebilmesi ve bu ortamlarda oluşturduğu renktir. Genel koliform grubundan farklı olarak E. coli hemen tamamen dışkı kaynaklıdır ve onun varlığı dışkı kirlenmesinin açık bir belirtisidir.

YORUM EKLE